Відзнака видавничою компанією Elsevier авторів від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» за вагомий внесок у відкриту науку

124

Фахівцями лабораторії соціальних детермінант здоров’я дітей ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»  у 2022 році опубліковано статтю в науковому зарубіжному виданні «Sports Medicine and Health Science», яке індексується Scopus, та вже налічує 7 цитувань на цій платформі. 

Yelizarova O, Stankevych T, Parats A, Polka N, Lynchak O, Diuba N, Hozak S. The effect of two lockdowns on physical activity of school-age children. Sports Medicine and Health Science, Volume 4, Issue 2, June 2022, Pages 111-126.

В статтю увійшли узагальнені дані власних досліджень щодо оптимальних обсягів рухової активності дітей молодшого шкільного віку в умовах карантину та дистанційного навчання.

Запровадження жорстких карантинних обмежень у багатьох країнах започаткувало напрямок у науці – вивчення особливостей поведінки дітей та підлітків під час соціальної ізоляції на популяційному рівні.

Фахівцями ДУ «ІГЗ НАМНУ» надано свої спостереження під час двох локдаунів в Україні, отримані в рамках виконання науково-дослідної роботи «Наукове обґрунтування оптимальних обсягів рухової активності дітей молодшого шкільного віку» (№ держреєстрації 0120U100060)

У листопаді 2023 року видавнича компанія Elsevier відзначила внесок авторів цієї публікації у відкриту науку та ту роль, яку їх дослідження відіграють у вирішенні найбільших проблем світу, за що автори й отримали сертифікати.

Зокрема мова йшла про участь в просуванні таких Цілей сталого розвитку, як:

  • ЦСР 3: Забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку
  • ЦСР 17: Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку