ОМЕЛЬЧУК Сергій Тихонович

463

Народився 14.07.1962 р., член-кореспондент НАМН України, обраний за спеціальністю «гігієна» (2021 р.), доктор медичних наук (2002 р.), професор (2004 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.), нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України (2016 р.). Працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця з 1986 року на посадах асистента, доцента, професора кафедри гігієни та екології, з 1995 року – заступник директора Наукового лабораторного гігієнічного центру НМУ, з 2005 року – заступник директора Інституту гігієни та екології НМУ, з 2006 року – декан медичного факультету №4 З 2010 по 2014 рр. – працював на посаді завідувача кафедри гігієни харчування, з 2014 р. – директор Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця.


Відомий вчений у ряді таких галузей гігієни та екології як пропедевтика гігієни, гігієна праці в сільському господарстві, гігієна харчування, військова гігієна, радіаційна гігієна, профілактична токсикологія, педагогіка вищої медичної освіти; проблем комплексного впливу хімічних та фізичних факторів навколишнього середовища на здоров’я населення; токсиколого-гігієнічних питань безпечного застосування пестицидів у сільському господарстві, нових пластичних мас у народному господарстві та побуті.

Професор С.Омельчук є автором та співавтором понад 700 друкованих робіт, у тому числі 8 монографій, 14 підручників та навчальних посібників з загальної гігієни, гігієни харчування, радіаційної гігієни, пропедевтики гігієни та екології людини, авторського свідоцтва на винахід, 12 патентів України, є розробником понад 4000 гігієнічних нормативів та регламентів, близько 500 методів дослідження. Підготував 4 доктори і 14 кандидатів наук.

Член Вченої ради університету, член двох спеціалізованих Вчених рад – в НМУ імені О.О. Богомольця та в ДУ “Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМНУ”, експерт комісії з питань гігієнічного регламентування пестицидів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, член апробаційної ради «Гігієна», член циклової методичної комісії з гігієнічних дисциплін, член редакційної ради ряду журналів.


Службова адреса: 01601, Київ, бульвар Т.Шевченка, 13, тел.: (044) 4544961.