«ДОСЯГНЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ`Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ. Конференція молодих вчених

853

Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут терапії імені  Л.Т.Малої НАМН України»
ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
ГО «Молоді вчені та спеціалісти інститутів НАМН України м. Харкова»
Харківський національний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини №1
Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини 
Запрошуємо вас на науково-практичну конференцію молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів «Досягнення профілактичної медицини як основа збереження здоров`я і благополуччя», присвячену Дню Науки, яка відбудеться 23 травня 2019 р. в конференц-залі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України”.
Початок о 10.00 год.

До участі в роботі конференції та симпозіумі запрошуються дипломовані молоді вчені та спеціалісти у віці до 40 років, які беруть активну участь у фундаментальних та прикладних дослідженнях у різних галузях сучасної медицини:

 • терапія,
 • кардіологія,
 • пульмонологія,
 • гастроентерологія,
 • педіатрія,
 • ендокринологія,
 • інфекційні хвороби та мікробіологія,
 • неврологія та психіатрія,
 • дерматовенерологія,
 • акушерство та гінекологія,
 • онкологія,
 • онкогінекологія,
 • медична радіологія,
 • хірургія,
 • ортопедія та травматологія,
 • отоларингологія,
 • стоматологія,
 • клінічна фармакологія та фармакотерапія,
 • патофізіологія,
 • патоморфологія.

Конференція внесена до «Реєстру конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться в Україні у 2019 році» і на неї розповсюджується Наказ МОЗ України, НАМН України № 699/41 від 23.06.2017, згідно якого дане запрошення є підставою для відрядження.

Форми участі в конференції:

 • усна доповідь і публікація тез,
 • стендова доповідь і публікація тез,
 • публікація тез.

Під час конференції відбудеться англомовна сесія, на якій представлятимуться доповіді англійською мовою.

Для участі у конференції необхідно до 28 квітня 2019 р. надіслати заявку за запропонованою реєстраційною формою та текст тез для публікації в матеріалах конференції електронною поштою на адресу: molodivcheni@gmail.com. Після відправлення матеріалів необхідно обов’язково пересвідчитися в отриманні Вашого електронного листа (за телефоном або e-mail).

Робочі мови конференції:

 • українська,
 • російська,
 • англійська.

Участь у конференції та видання матеріалів доповідей є безкоштовними.

Вимоги до оформлення друкованої роботи (тез):

 • Роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опубліковані або направлені для публікації в інші видання.
 • Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи у співавторстві.
 • В структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
 • Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.
 • Обсяг матеріалів для друку – до 1 сторінки.
 • Текст друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями з усіх сторін 25 мм, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, звичайний, відстань між рядками – один інтервал.
 • Структура тез: назва великими напівжирними літерами, прізвище та ініціали авторів напівжирними літерами, повна назва установи курсивом, далі текст роботи.

Наприклад:
ХРОНІЧНА СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОЇ ЕТІОЛОГІЇ
Іванов С.М., Петров В.І., Карамишева Є.В.
Академія післядипломної медичної освіти, м. Київ, Україна
Мета: оцінити вплив……….
Назва файлу складається із прізвища та ініціалів першого автора, порядковий номер тез і через дефіс назва міста, де проживає автор, наприклад: ІвановСМ1-Київ, ІвановСМ2-Київ і т.д.
Назва файлу реєстраційної анкети складається аналогічно, тільки із прізвища автора (співавтора) тез  – наприклад: РК1 ІвановСМ-Київ, РК1 ПетровВІ-Київ і т.д.

Без реєстраційних анкет авторів тези прийматися не будуть.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право на відмову у публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам, про що автора буде повідомлено.
За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.
Тези друкуються без редакційної корекції!

Вимоги до усної доповіді:

 • Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Мультимедійний супровід доповіді буде забезпечено.
 • Час обговорення доповіді не більший ніж 7 хвилин.
 • Презентація повинна бути виконана у програмі Microsoft Office Power Point та збережена у версії 2003/2007;
 • При наявності у презентації вбудованих відеороликів, відеофайли повинні бути розміщені в одній папці з презентацією.
 • При збереженні відеофайлів бажано використовувати стандартні відеокодеки або попередньо надіслати файли організаторам для перевірки їх якісного відтворення на обладнанні нашої установи.

УВАГА! Авторів робіт, відібраних комісією для усної доповіді, буде додатково повідомлено і надіслано запрошення у термін до 10 травня 2019 р.
Авторам кращих доповідей буде надана можливість опублікувати результати своєї роботи в журналі "Український терапевтичний журнал", що входить до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук.

Вимоги до оформлення стендової доповіді:

 • Розмір стенду не повинен перевищувати 100х150 см (доповідь може бути представлена на декількох листах меншого формату).
 • У структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки.
 • Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані тільки після згадування повного терміну.
 • Заголовок оформлюється так: перший рядок (чи кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами; другий – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок – назва установи, закладу, організації повністю; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, потім ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді.
 • Стендова доповідь може містити ілюстративний матеріал.
 • Розмір шрифту у тексті постера повинен бути не менше 20 пт.
 • Стендова презентація повинна бути виставлена в холі конференц-залу.

Презентація авторами постерних доповідей проводиться під час перерви між пленарними засіданнями. Присутність авторів біля стендів обов’язкова.
Під час конференції буде проведено конкурс на кращу усну та стендову доповідь. Передбачається заохочення номінантів конкурсу подарунками та пам`ятними призами.
Транспортні витрати та витрати на проживання і харчування оплачуються учасниками самостійно. Іногороднім учасникам за їхнім бажанням Оргкомітет буде сприяти бронюванню місць у готелях м. Харкова.

Оргкомітет конференції:

 • Харченко Юлія Євгеніївна – голова Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України». Тел. +38-050-323-24-47
 • Немальцова Катерина Володимирівна – голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України». Тел. +38-098-972-79-85.
 • Сипко Тетяна Сергіївна – заступник голови Ради молодих вчених ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» – відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції. Тел. +38-067-275-69-45
 • Савічева Катерина Олександрівна – заступник голови Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України» – відповідальна за прийом тез та заявок на участь у конференції. Тел. +38-096-312-80-36
 • Буряковська Олена Олександрівна – член Ради молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України»- відповідальна за прийом заявок на участь у конференції. Тел. +38-095-243-13-33

З питань, пов’язаних з організацією та проведенням конференції, звертатися до членів Оргкомітету. Для подальшого спілкування просимо надати Ваші контактні дані: адресу, телефон, e-mail.

Ми будемо щиро раді Вашій участі у нашій конференції, присвяченій Дню Науки в Україні!

Дізнатися більше та роздрукувати реєстраційну анкету учасника конференції можна тут