Застосування кросслінкінгу при лікуванні кератоконусу

1027

В останні десятиріччя для лікування кератоконусу  II-III стадії застосовують кросслінкінг, або перехресне зшивання колагену рогівки, оснований на процесах фотополімеризації колагену рогівки. В даний час за допомогою приладу останнього покоління можливе проведення прискореного крослінкінгу, що дозволяє в 3 рази скоротити час процедури (до 10 хв.) у порівнянні зі стандартним протоколом. З 2016р. в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» виконується кросслінкінг колагену рогівки  на цьому обладнанні.

На базі 2-го відділення ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» виконано дослідження  по оцінці віддалених результатів (24 міс.) прискореного кросслінкінгу колагену рогівки при прогресуючому кератоконусі II-III стадії 119 пацієнтам (167 очей).  Отримані наступні результати: ступінь астигматизму через 24 міс. зменшилась на 1,15Д; заломлююча сила рогівки (за критерієм Kmax) знизилася на 3,4Д. При аналізі зміни середніх значень некоригованої гостроти зору (НКГЗ) після акселерованого кросcлінкінгу через 24міс. виявлено підвищення на 0,2 в порівняння з даними до операції. Коригована гострота зору (КГЗ) підвищилась на 0,25 через 24 міс. в порівнянні з даними до операції.  Всього КГЗ підвищилася на 34 очах (85%) через 24 міс.

Таким чином, процедура прискореного кросслінкінгу колагену рогівки на приладі дозволяє, крім стабілізації прогресуючого кератоконусу II-III стадії, досягти зменшення ступеня астигматизму, зменшення заломлюючої сили рогівки, збільшення товщини рогівки, підвищення коригованої гостроти зору на 85% очах  в період до 24-х місячного післяопераційного спостереження.