ЛОБЕНКО Анатолій Олександрович

1376

Народився 17.07.1937 р., академік Національної академії медичних наук України , обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю морська медицина, почесний член Нью-Йоркської Академії наук, дійсний член Міжнародної Академії інформатизації, почесний член дорадчої Ради Міжнародного Біографічного центру (Кембрідж), доктор медичних наук (1985 р.), професор (1986 р.), Заслужений лікар України, Заслужений діяч науки та техніки, директор Державного підприємства “Український науково-дослідний інститут морської медицини” (з 1992 р.- 2005 р.), завідувач кафедри морської медицини та професійних хвороб Одеського державного медичного університету (з 1985 р.).


Один з провідних учених в галузі морської медицини, фундатор цього напряму в Україні та СНД. Основні  наукові дослідження спрямовані на вивчення механізмів фенотипової адаптації людини до умов трудової діяльності у Світовому Океані, причин дезадаптації та особливостей формування патології у моряків. Ним розроблені теоретичні основи рідкокристалічної термографії, методологія використання цього методу в медицині, вивчені хронобіологічні механізми змін серцево-судинної, дихальної, імунної та ендокринної систем людини під впливом суднових та рейсових факторів; розкриті біомеханізми функціонування опорно-рухового апарату та характер змін в організмі під час трансконтинентальних переходів,  що дозволило розробити методологію прискорення адаптації до умов плавання, підвищення працездатності, профілактики та реабілітації моряків. В практику морської медицини введені нові діагностичні підходи та системи лікування захворювань серця, шлунково-кишкового тракту , дихальної системи, опорно-рухового апарату.

Автор понад 800 наукових праць, в т.ч. 17 монографій, 9 учбових посібників, 30 винаходів. Підготував 17 докторів та 46 кандидатів наук.

Член президії Всеукраїнських товариств ортопедів-травматологів і соціал-гігієністів, експерт ВООЗ з морської медицини, член Всесвітньої ради морських медиків, член Всесвітньої організації хірургів ортопедів-травматологів, голова спеціалізованої Вченої ради, головний редактор  журналу “Вісник морської медицини”, член редакційної ради журналу “Лікарська справа”,  член редакційних колегій ряду провідних наукових журналів.

Основні наукові праці: “Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника у лиц плавсостава” (1989 р.); “Компенсаторно-приспособительные механизмы у моряков” (1991 р.); “Справочник судового врача” (1991 р.); “Жидкие кристаллы в морской медицине” (1992 р.); “Лучевая диагностика неспецифического остеомиелита” (1993 р.).