КУНДІЄВ Юрій Ілліч

1684

(02.10.1927 р. – 17.01.2017 р.), академік Національної академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю гігієна, академік НАН України (1979 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1969 р.), Заслужений діяч науки і техніки УРСР (1967 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р., 2002 р.), лауреат премії імені Ф.Ф.Ерісмана (1980 р.), лауреат премії АМН України в галузі профілактичної медицини (2001 р.), лауреат Премії НАН України ім. Р.Є.Кавецького (2009) та імені В.І.Чаговця (2014 р.). Директор Інституту медицини праці НАМН України ( з 1964 р.). Академік-секретар Відділення проблем медицини НАН України (1990–1995 рр.), радник Президії НАН України (1998–2017 рр.). Віцепрезидент НАМН України (2000– 2017 рр.).


Видатний учений у галузі гігієни та токсикології. Основні напрями наукової діяльності: гігієна та фізіологія праці в сільському господарстві, токсикологія пестицидів та безпечне їхнє використання, комбінована дія чинників виробничого середовища, епідеміологія професійних та загальних захворювань, вивчення професійного ризику здоров’ю, гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Його роботи в галузі дермальної токсикології мають світове значення: установлені нові закономірності, залежність всмоктування від хімічної структури та фізико-хімічних властивостей сполук, що дало змогу вдосконалити практику визначення небезпечних для здоров’я рівнів шкідливих речовин та профілактики отруєнь.

Автор понад 650 наукових праць, зокрема понад 30 монографій, книг і посібників. Підготував 16 докторів і 38 кандидатів наук.

Член-кореспондент РАМН (1974 р.). Почесний член Чехословацького медичного товариства імені Яна Пуркин’є (1969 р.), Товариства медицини праці Польщі (1975 р.). З 1975 р. регулярно обирався членом бюро, віцепрезидентом Міжнародної асоціації сільської медицини. Був керівником низки Українсько-американських програм з Колумбійським та Іллінойським університетами США, членом Постійного Комітету експертів ВООЗ з безпечного застосування пестицидів, Національним кореспондентом ЮНЕП Кемікалс, головою Комісії з біоетики при Кабінеті Міністрів України (2002–2005 рр.), головою Комісії з біоетики при Президії НАН України, членом редколегії журналу «Журнал Академії медичних наук України», головним редактором часопису «Український журнал з проблем медицини праці», членом редакційних рад багатьох фахових видань.

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, орденом Дружби народів, орденами «За заслуги» III, ІІ і I ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Золотою медаллю «За наукові досягнення» НАН України, відзнакою «Хрест Пантелеймона Цілителя», орденом Нестора Літописця II ступеня та багатьма іншими.

Його ім’я присвоєно Інституту медицини праці НАМН України.

Основні наукові праці: “Всмоктування пестицидів через шкіру та профілактика отруєнь” (1975 р.);”Гигиена труда в сельскохозяйственном производстве” (1981 р.);”Медицина труда – пятидесятилетний опыт”(2002 р.); „Профессиональное здоровье в Украине. Эпидемиологический анализ (2007 р.), «Професійний рак: епідеміологія та профілактика» (2008 р.).