СЕРДЮК Андрій Михайлович

3542

Народився 24.12.1938 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю "медична екологія", доктор медичних наук (1981), професор (1994), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), почесний член Академії медичних наук Польщі (1999), дійсний член Міжнародної медичної академії ім. А. Швейцера (1999), почесний академік Білоруської академії медичних наук. Президент Національної академії медичних наук України (2011- 2016), Президент Української асоціації громадського здоров’я (2016), директор ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».


Провідний учений в галузі охорони здоров’я. Основні наукові напрями – організація охорони здоров'я, гігієна, громадське здоров’я, медична екологія, соціальна медицина. Основні наукові досягнення – вивчення біологічної дії електромагнітних полів, медичних аспектів аварії на ЧАЕС, оцінка ризиків негативного впливу факторів довкілля на здоров'я населення. Ним вперше опрацьована теорія резонансної взаємодії організму з навколишнім середовищем, науково обгрунтована система гігієнічної оцінки прогнозування і попередження техногенних ризиків , принципів і методів, що розмежовують норму і патологію при екзогенних впливах. Його широкомасштабна наукова діяльність реалізується у спільних дослідницьких проектах з вченими США, Німеччини, Японії, Швеції, Польщі, Росії. Велику увагу приділяє співпраці з ВООЗ, НАНУ, МОЗУ, Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. При цьому вирішуються актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення, визначення пріоритетних напрямів законотворчої діяльності в галузі охорони здоров’я в т.ч. й розбудови громадського здоров'я в країні.

Автор понад 530 наукових робіт, в тому числі  5 підручників, 47 монографій. Має 5 авторських свідоцтв. Підготував 25 докторів і 10 кандидатів наук.

До 2016 р. очолював наукове товариство гігієністів України; з 2016 р. – Президент Української асоціації громадського здоров’я. Заступник голови Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України; заступник голови Національної комісії з радіаційного захисту при Верховній Раді України; член Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. З 2005 по 2012 рр. – Голова експертної ради ВАК України з наукового напрямку «Профілактична медицина». Член Президії Вченої Ради МОЗ України; Голова Координаційної ради НАМН України з питань реалізації наукової частини Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації»; член Міжвідомчої комісії з реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України на 2006-2020 роки»; Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.604.01 із спеціальностей: «гігієна» (медичні та біологічні науки) «екологія» (медичні науки).

Член Національної спілки журналістів України; шеф-редактор фахових (ВАК України) видань: журналу «Довкілля та здоров'я» та збірника наукових праць «Гігієна населених місць»;  член редакційних колегій ряду наукових журналів.

Нагороджений: орденами „Князя Ярослава Мудрого V ст., "Знак Пошани", "За заслуги" III ст.; 4 медалями; Почесними грамотами Верховної Ради України Кабінету Міністрів України, Президії НАН та АМН України, МОЗ та МО України; Міжнародною золотою зіркою за заслуги в медицині (Польща). Почесний громадянин міст Марганець та Верхньодніпровськ Дніпропетровської області.

Основні наукові праці: "Взаимодействие организма с электромагнитными полями как с фактором окружающей среды" (1977); "Непростые заботы человечества: научно-технический прогресс, здоровье человека, екология " (1988); "Чернівецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання? "(1998);"Общая гигиена" (1999); "Гігієна праці" (2000);  "Гігієна довкілля: політика, практика, перспективи "(2001); " Завещание врача-профилактика" (2003); "Комунальна гігієна" (2003); "Генофонд і здоров'я населення" (2003); "Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин" (2004); "Гігієна та екологія”(2006); "Нариси з історії гігієни довкілля в Україні”(2006); «Генофонд і здоров’я: розвиток методології оцінки» (2008);  "Талотоксикози" (2012); "Cучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць" (2014); "Экологические катастрофы: вина человека?" (2015); "Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти" (2016); "Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я"(2017).  


 Службова адреса: ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України", м. Київ, вул. Попудренка, 50,  02094, тел.:  (044) 559-73-73, факс: (044) 513-15-28, факс: (044) 513-15-28, e-mail: ihmeamnu@ukr.net .