Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів

591

Науково-практична конференція з міжнародною участю  “Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів” відбулася 6 листопада 2014 р., в ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», м. Харків.
Організатори: Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харківський національний медичний університет, Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради та Асоціація профілактичної інформації.
 
Всього зареєстровано 286 делегатів конференції з 10 міст України та з 17 районів Харківської області. Тези в збірник матеріалів конференції надійшли з різних міст України, Росії, Узбекистану, Швейцарії.
 
У конференції прийняли участь вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей (кардіологи, гастроентерологи, пульмонологи, нефрологи, епідеміологи, ендокринологи, клінічні фармакологи), а також лікарі загальної практики (терапевти, сімейні лікарі).
 
У рамках конференції відбулися поcтерна сесія та виставка лікарських препаратів і медичного обладнання.
Відкрила конференцію директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна. Вона виразила вдячність всім гостям і учасникам форуму.
 
З вітальними промовами виступили гості конференції: Глушко В.О. – тимчасово виконуючий повноваження заступника голови обласної державної адміністрації, Горбунова-Рубан С.О. – заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, Головіна О.О. – заступник директора Департаменту-начальник управління  організації  лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню, Галацан О.В. – директор Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Щербань М.Г. – доктор медичних наук, професор, помічник проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету.
           
На конференції розглянуто наступні питання:
-основні аспекти хронізації захворювань внутрішніх органів;
-первинна та вторинна профілактика в клініці внутрішніх хвороб;
-новітні технології лікування та їх реалізація в практиці терапевта;
-особливості ведення хворих з коморбідною патологією;
-ефективність мультидисциплінарного підходу при проведенні лікування пацієнтів;
-дієтичні підходи до профілактики неінфекційних захворювань внутрішніх органів;
-місце дієти в житті пацієнта;
-основні принципи харчування.
На сьогодні в Україні, як і у всьому світі, велика увага приділяється проблемі хронічних неінфекційних захворювань.
 До основних неінфекційних захворювань відносять: серцево-судинні хвороби (такі як інфаркт і інсульт); онкологічні захворювання; хронічні респіраторні хвороби (такі як хронічна обструктивна хвороба легенів і астма); захворювання нирок; хвороби обміну речовин (цукровий діабет, метаболічний синдром) та інші.
До уваги учасників конференції були представлені сучасні дані щодо патогенетичного розвитку хронічних неінфекційних хвороб, нових методів діагностики, лікування та профілактики коморбідної патології внутрішніх органів, значення харчування в терапії ХНІЗ.
               
За результатами численних досліджень були виявлені чинники ризику, що впливають на розвиток, прогрес і передчасну смерть від ХНІЗ. Ці чинники обумовлені способом життя людини. Встановлено, що спосіб життя людини на 50-55% визначає стан здоров’я.
            На сьогодні необхідність вивчення коморбідних захворювань не викликає сумнівів з причини високої частоти їх зустрічаємості. Характерний для таких хворих феномен взаємного обтяжування супутньої патології і багатокомпонентність призначеної терапії вимагають детальнішого і ширшого розуміння етіопатогенезу і оптимізації методів корекції коморбідной патології у пацієнтів з ХНІЗ.
            Враховуючи той факт, що захворюваність ХНІЗ може бути знижена, передусім, за рахунок змін в образі життя населення, фокус на профілактичних заходах стає одним з найважливіших аспектів.
            Одним з раціональних шляхів підвищення якості медичної допомоги хворим ХНІЗ вважається впровадження інформаційних технологій в практику первинної ланки охорони здоров’я у вигляді організації “Шкіл здоров’я” для пацієнтів.
Під час проведення постерної сесії модератори доктор медичних наук Копиця М.П та доктор медичних наук Крахмалова О.О. відмітили кращі стендові доповіді.
 
За результатами роботи конференції було прийнято рішення:
 1. Сприяти розповсюдженню знань з питання ранньої діагностики, факторів хронізації та предикторів несприятливого перебігу хронічних неінфекційних захворювань з метою своєчасного призначення засобів первинної та вторинної профілактики на підставі підвищення інформованості населення щодо здорового способу життя, дієтичного харчування і фізичної активності.
            2. Звернути увагу лікарів первинної ланки на необхідність проведення ранньої діагностики хронічних неінфекційних захворювань та їх лікування в неорганізованій популяції з урахуванням коморбідності, що притаманна сучасному терапевтичному хворому.
 3. Продовжити вивчення механізмів структурних та функціональних порушень внутрішніх органів з урахуванням особливостей перебігу поєднаної патології та із застосуванням сучасних методів діагностики.
            4. Сприяти створенню системи моніторингу показників стану здоров’я населення як інструменту для розробки управлінських заходів щодо його збереження і відновлення за допомогою виявлення факторів ризику найбільших розповсюджених ХНІЗ з метою первинної профілактики.
            5. Забезпечити розвиток «Шкіл здоров’я» з метою первинної та вторинної профілактики ХНІЗ.
 6. Продовжити вивчення питань дієтології та нутриціології в клініці внутрішніх хвороб з урахуванням супутньої патології, особових і культурних переваг, рівня освіти, можливостей використання у своєму раціоні продуктів здорового харчування.
 7. Сприяти підвищенню інформованості населення відносно режиму харчування і фізичній активності, у тому числі з використанням засобів масової інформації.
            8. Основні положення та доповіді конференції висвітлити в газеті «Здоров’я України».