Науково-практична конференція “Третій національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 135-річчю ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України” (за участю міжнародних спеціалістів)”

761

20-21 травня 2021 року ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України” проведено науково-практичну конференцію “Третій національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 135-річчю ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова Національної академії медичних наук України” (за участю міжнародних спеціалістів)” (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 434 від 30.09.2020 р.).

У форматі on/offline зареєструвались та взяли участь у роботі конференції майже 2000 спеціалістів з України, Франції, США, Нової Зеландії. Кількість переглядів на момент трансляції заходу становила близько 10 тис.

Робота конференції розпочалась з привітань учасникам Форуму, від Президента НАМН України академіка Цимбалюка В.І. надійшло письмове привітання.

Директором Інституту проф. В.В. Мінухіним у першій пленарній доповіді «ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» – 135 років: минуле, сьогодення, майбутнє» було представлено головні історичні та наукові віхи життя Інституту, як одного з найстаріших і найавторитетніших наукових закладів протиепідемічного профілю у світі.

Теми подальших доповідей охоплювали актуальні питання фундаментальної та прикладної мікробіології, паразитології, клінічної та лабораторної імунології та алергології; клініки, діагностики та лікування інфекційних хвороб.

Окремим блоком освітлювалась та обговорювалась тема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2, імунопатогенез, вакцинація, імунореабілітація та постковідний синдром.

У рамках Форуму було проведено майстер-клас «Персоналізований підхід до вибору пробіотиків — альтернативне рішення проблем відновлення фізіологічного стану організму».

Усі доповідачі зійшлися на думці, що незважаючи на певні попередні досягнення у боротьбі з інфекційними захворюваннями, ця проблема визнана міжнародною спільнотою однією з основних причин, що призводять до тимчасової втрати працездатності та інвалідності населення та є одним із найважливіших критеріїв якості життя та цивілізованості суспільства. Найефективнішим та найбільш економічно вигідним способом зниження інфекційної захворюваності була і залишається вакцинопрофілактика. Питання відродження вітчизняного виробництва засобів імунопрофілактики для захисту населення від керованих інфекційних захворювань є складовою національної безпеки України.

До роботи конференції видано збірку тез обсягом 87 наукових робіт. Учасники конференції мали можливість взяти участь у тренінг-програмі «Практичні навички з мікробіологічної та морфологічної діагностики інфекційних хвороб». Конференція завершилась підбиттям підсумків роботи, прийняттям та затвердженням резолюції.