ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович

4918

Народився  25.05.1957 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 31.05.2017 р. за спеціальністю “дитяча серцево-судинна хірургія”, член-кореспондент НАН України по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (2021), доктор медичних наук (2002), професор (2004), Заслужений лікар України (1999), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), хірург вищої категорії. Завідуючий відділом хірургічних методів лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України”(з 1993), заступник міністра охорони здоров’я України (2008 – 2009), перший заступник міністра  охорони здоров’я України (2008 – 2010), виконуючий обов’язки міністра МОЗ України  (2014), начальник лікувально-організаційного управління НАМН України (2004 – 2008, 2010 – 2015). Директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова (з 19.01.2016), віцепрезидент НАМН України (з 2021 року).


Провідний кардіохірург України, який займається розробкою, вдосконаленням і впровадженням перспективних та сучасніших напрямів дитячої серцево-судинної хірургії. Зробив вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я України, науково обґрунтував створення організаційної моделі надання екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги. Він виступив ініціатором створення перших в Україні регіональних кардіохірургічних центрів. Лазоришинець В.В. створив науково-практичне підґрунтя для спеціалізованої перинатальної та кардіохірургічної допомоги вагітним групи високого кардіального ризику. Це дозволило наблизити надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги вагітним з найважчою кардіальною патологією до європейських стандартів, що є абсолютно унікальним для України. Такий підхід дозволив значно знизити частоту материнської смертності від екстрагенітальної патології. Під його керівництвом впроваджуються ендоваскулярні методи хірургічного лікування вроджених вад серця, транскатетерні та мініінвазивні втручання при імплантації протезів клапанів, аорти та закриття дефектів, розробляються принципово нові методи хірургічного лікування інфекційного ендокардиту дітей, набуває розширення хірургія всіх відділів аорти та магістральних судин, у тому числі гібридних операцій. Завдяки науковим розробкам, проведених Лазоришинцем В.В., отримано перший в Україні позитивний результат операції Норвуд-1 та Норвуд-2 при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця.

Відомий як один із піонерів створення та становлення школи кардіохірургії новонароджених в Україні. Вперше на пострадянському просторі застосував практику обміну досвідом з провідними кардіохірургічними клініками Європи і США.  У відділенні накопичений один з найбільших досвідів у світі з діагностики та хірургічного лікування однієї з найскладніших вроджених вад серця – аномалії Ебштейна. Розроблений та впроваджений метод радикальної корекції тетради Фалло черезпередсердним доступом, обґрунтовані та розроблені нові підходи в тактиці хірургії повної форми атріовентрикулярного септального дефекту, в тому числі і у дітей із синдромом Дауна. Вироблені нові підходи в тактиці хірургії подвійного відходження  магістральних судин від правого шлуночку серця. Вперше в світі  разом з американськими кардіохірургами розроблено методику та запроваджено хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки, ускладненого високою легеневою гіпертензією методом «подвійної заплати » яка отримала високе визнання як на державному та і світовому рівні. У відділенні активно розробляються та впроваджуються нові оперативні доступи при кардіохірургічних операціях, так звана «мінімально-інвазивна кардіохірургія». Окремим досягненням стало активне впровадження ендоваскулярних методів хірургічного лікування вроджених вад серця (стентування коарктації аорти, закриття септальних дефектів оклюдерами).

Автор 380 наукових праць, 13 монографій, 36 авторських свідоцтв  та  4 методичних рекомендації. Підготував 10 кандидатів медичних наук, та є науковим керівником  4-х докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Дійсний член Європейської асоціації кардіоторакальних хірургів, член Французької асоціації торакальних та серцево-судинних хірургів, Американської асоціації торакальних хірургів, засновник і член Всесвітньої Асоціації дитячих кардіологів і кардіохірургів. Голова Асоціації серцево-судинних хірургів України, Голова спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія».

Нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, IV ступеня.

Основні наукові публікації: «How to predict the enability of atrial septal communication during the 11/2 ventricle repair» ( 2010); «Hypertrophic obstructive  cardiomyopathy: different approaches for treatment» (2010); «Хирургическое лечение дефекта межжелудочковой перегородки у пациентов с пограничными состояниями, обусловленными 100% легочной гипертензией и высокой резистентностью легочных  артериальных сосудов” ( 2009 );  «Хірургічне лікування дефекту міжпередсердної перегородки у дорослих пацієнтів, що ускладнений тріпотінням та/або фібриляцією передсердь» ( 2010); “Організація роботи закладу охорони здоров’я в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру” (2014); навчальний посібник «Біологія людини» (2014); “Сучасні підходи до ведення вагітності, пологів і лікування жінок з серцево-судинними захворюваннями на тлі серцевої недостатності” (клінічні рекомендації) (2015) .


Служб.: 03110 м. Київ, вул. М. Амосова, 6, Національний інститут серцево-судинної хірургії ім М.М. Амосова НАМН  України. Тел.: (044) 275-42-33. Е-mail : lazorch@ukr.net . Сайт: http://www.ctsnet.org/home/vlazorichinets .