Науково-практична конференція з онлайн-трансляцією «Ендокринна патологія у віковому аспекті», присвячена 95-річчю клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

604

1–2 грудня 2022 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» сумісно з Харківським національним медичним університетом МОЗ України та ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» проведена науково-практична конференція з онлайн-трансляцією “Ендокринна патологія у віковому аспекті”, присвячена
95-річчю клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України».

Конференція включена до «Реєстру заходів БПР МОЗ України, які проводитимуться у 2022 році» (№ 3001125).

Під час роботи конференції в режимі онлайн і постонлайн кількість переглядів 1.12.22 р. на кінець ефіру склала 1040, а на 8.12.2022 р. – 1727; 2.12.22 р. – 649 та 1097, відповідно. Учасниками заходу стали представники усіх областей України та м. Києва, Грузії, Республіки Білорусь та Республіки Узбекистан.

Із привітанням до учасників конференції звернулися директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України» академік НАМН України, д.мед.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Караченцев Ю.І. та директор ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» д.мед.н., проф. Даниленко Г.М.

Склад доповідачів включав представників науково-дослідних та науково-педагогічних закладів м. Харкова ДУ «ІПЕП НАМН України», ХНМУ МОЗ України, ДУ «ІОЗДП НАМН України», ХНУ ім. В.Н. Каразіна, КНП «МКЛ № 2 ім. проф. О.О. Шалімова» (Харків); ДУ «ІЕОР їм. В.П. Комісаренка НАМН України», ДНУ «ЦІМТ НАН України» (Київ); НМУ МОЗ Україна (Івано-Франківськ).

Програму конференції склали 34 доповіді, у т.ч. 10 – з проблем діабетології, 6 – тиреоїдології, 6 – репродуктивної ендокринології, 12 – з іншої ендокринної патології.

Під час проведення конференції у режимі онлайн науковці та лікарі практичної ланки охорони здоров’я мали можливість ознайомитися з найостаннішими результатами міжнародних та українських досліджень, досвідом провідних ендокринологів, що в подальшому допоможе поліпшити надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією різних вікових груп.

Під час роботи конференції в режимі онлайн слухачі мали можливість ставити запитання в чаті доповідачам, які відповідали одразу на найцікавіші питання.

Збірник тез не видавався. Резолюція не приймалася.

Учасникам конференції, які успішно пройшли тестування, будуть відправлені сертифікати.