Пішов з життя Чайковський Юрій Богданович

1163

Президія НАМН України з глибоким сумом повідомляє, що 3 березня 2022 р. на 71-му році пішов з життя член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, президент наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Чайковський Юрій Богданович.

Юрій Богданович – провідний учений в галузі морфології, експериментальної мікрохірургічної ауто- та алонейропластики. Основні напрямки його наукової діяльності – вивчення будови та реактивних властивостей нервової системи; експериментальне моделювання патологічних процесів, вивчення структурних основ їх пато- і саногенезу; дидактика викладання гістології, цитології та ембріології; історія морфології.

Чайковський Юрій Богданович довів можливість збереження життєздатності клітин периферійної нейроглії за умов кріоконсервації при температурі рідкого азоту; показав, що інгібітори протеолітичних ферментів, кверцетин і ліпін стимулюють регенерацію периферійних нервів; вивчив гемомікроциркуляторне русло, нейровазальні та нейродесмальні взаємовідношення у нервових стовбурах, з’ясував морфологічні особливості розвитку хронічного гастриту і гастродуоденіту за умов експериментальної хронічної інфекції носоглотки, структурні механізми саногенезу гнійних і негнійних ран шкіри при застосуванні сорбентів.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Богдановича. Світла пам’ять про прекрасну людину, видатного лікаря і талановитого вченого вічно житиме в наших серцях.

Вічна пам’ять!