Пішов з життя Григорій Еліазарович Тімен (1937-2020)

2801
Тімен Григорій Еліазарович

СУМУЄМО
СПІВЧУВАЄМО
ПАМ’ЯТАЄМО

Президія Національної академії медичних наук України з глибоким сумом сповіщає, що 30 січня 2020 року пішов з життя відомій український вчений, чудовий лікар-отоларинголог, член-кореспондент Національної академії медичних наук України; Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України за «Експериментальне обґрунтування» та клінічне використання лазерного випромінювання, повернення слуху глухонімим дітям та конструювання інструментів для ЛОР операцій, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патології дитячого віку ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України» Тімен Григорій Еліазарович.

Заслуги Г.Е.Тімена у розвитку медичної науки широко визнані в Україні та за кордоном. Він був обраний Першим віце-президентом Українського наукового товариства отоларингологів, членом Міжнародної академії отоларингології, президентом Всеукраїнської асоціації  пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, членом Президії Європейської Федерації отоларингологів (EFOS), Французького практичного товариства отологів, членом редколегій  і редакційних рад  низки вітчизняних та зарубіжних наукових журналів.

Його діяльність відзначена також багатьма вітчизняними та іноземними нагородами.

Тімен Григорій Еліазарович – визначний український вчений, наукові досягнення якого визнані у всьому світі. Автор понад 450 наукових праць, в тому числі 5 монографій та довідників, 27 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Має 2 наукові школи: дитяча отоларингологія та лазерна терапія і хірургія. Підготував понад 100 учнів-отоларингологів (у тому числі доктори та кандидати наук), які працюють в різних куточках України, країнах СНД та далекому зарубіжжі.

Наукові розробки Г.Е.Тімена – вагомий внесок у фундаментальну і прикладну медицину.

Основні напрями наукової діяльності спрямовані на рішення проблем етіології і патогенезу з подальшою розробкою  діагностики, лікування та профілактики хронічного тонзилиту , синуситів, отитів, вестибулярних порушень, сенсоневральної приглухуватості, а також ЛОР-онкологічних захворювань; обгрунтування і використання лазерного випромінювання  в оториноларингології; фундаментальні дослідження нейроепітелію завитки; вперше  обгрунтував  доцільність операції тонзилотомії, вперше запропонував місцеве використання  імуномодуляторів, а при поліпозних   риносинуїтах вперше в світі обгрунтував і довів доцільність операції селективної відіотомії. При сенсоневральній  приглухуватості ним була визначена  можливість  проникнення в рідинні  середовища завитки лікарських речовин  з молекулярною масою до 125 тис. дальтон. Тімен Г.Е. брав участь у розробці  першого вітчизняного кохлеарного імпланта;  в 2003 р., як хірург приймав участь в проведенні першої в Україні  кохлеарної імплантації у дитини.

У зв’язку зі смертю Г.Е.Тімена, Президент Національної академії медичних наук України Цимбалюк Віталій Іванович, Президія Національної академії медичних наук України, колеги та друзі висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким.

Прощання відбудеться 02 лютого 2020 р. з 11:00 до 12:30 в актовому залі ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»

Вічна пам’ять!