Пішов з життя Харьков Леонід Вікторович (1943-2020)

2087

СУМУЄМО
СПІВЧУВАЄМО
ПАМ’ЯТАЄМО

Президія Національної академії медичних наук України з глибоким сумом сповіщає, що на 77 році життя пішов у вічність видатний вчений-стоматолог, член-кореспондент НАМН України (2003), доктор медичних наук (1988), професор (1991), завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 1994), керівник Українського центру по лікуванню дітей з вродженими  та набутими  захворюваннями щелепно-лицевої ділянки ( з 1993) Харьков Леонід Вікторович.

Заслуги Л.В.Харькова у розвитку медичної науки широко визнані в Україні та за кордоном. Він заснував новий підхід в щелепно-лицьовій хірургії дитячого віку – раннього хірургічного й комплексного лікування вроджених та набутих вад обличчя. Основним напрямом його наукової діяльності було розроблення принципово нових базових методів хейлорино- та ураностафілопластики в дітей раннього віку. Леонід Вікторович запровадив у клінічну практику близько 52 методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння на всіх етапах лікування, нові способи лікування вроджених гемангіом обличчя та щелеп. Він був представником України в Європейській організації «Eurocleft-Eurocran», що займається розробкою та удосконаленням стандартів якості лікування дітей з вродженими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки, які живуть в Європі.

Харьков Леонід Вікторович – визнаний український вчений, член Європейської асоціації щелепно-лицьових хірургів, член редакційної колегії багатьох фахових журналів. Автор понад 385 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 52 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 3 докторів та 8 кандидатів медичних наук.

У зв’язку зі смертю Л.В.Харькова Президія Національної академії медичних наук України, колеги та друзі висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким.

Вічна пам’ять!