Науково-практична конференція «Другий національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 175-річчю з дня народження І.І. Мечникова (за участю міжнародних спеціалістів)». Анонс

1482

16-17 вересня 2020 року на базі Державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» (м. Харків) відбудеться науково-практична конференція «Другий національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини, присвячений 175-річчю з дня народження І.І. Мечникова (за участю міжнародних спеціалістів)».

Напрями роботи Другого національного форуму:

 1. Проблеми фундаментальної, клінічної та лабораторної імунології та алергології.

 2. Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними хворобами. Соціально значущі, емерджентні та реемерджентні інфекції.

 3. Первинні і вторинні імунодефіцити.

 4. Імунологія репродуктивного здоров’я.

 5. Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія мікроорганізмів.

 6. Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та їх асоціацій при інфекційних і соматичних захворюваннях.

 7. Вірусологія, молекулярна генетика.

 8. Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині.

 9. Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність.

 10. Стан, перспективи розробки, стратегія використання імунобіологічних, промікробних, про- та пребіотичних препаратів на сучасному етапі.

 11. Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань у дітей і дорослих.

 12. Імуномоделююча та імунотропна терапія.

 13. Актуальні питання вакцинопрофілактики.

 14. Біотехнологія і генна інженерія.

 15. Імунологічні аспекти дерматології.

 16. Імунологічні аспекти геронтології

Форми участі у Другому національному форумі:

– усна доповідь на засіданнях,

– стендове повідомлення,

– публікація тез,

– публікація наукових статей,

– вільний слухач.

Другий національний форум буде проводитись в режимі пленарних та секційних засідань, де планується представлення усних доповідей та стендових повідомлень. Оргкомітет залишає за собою право визначати характер доповіді учасника (пленарна чи секційна), для чого необхідно попередньо надати доповідь до оргкомітету Форуму.

Робочі мови Другого національного форуму: українська, російська, англійська.

Для участі у Другому національному форумі зареєструватися необхідно до 15 серпня 2020 року.

Детальніша інформація на сайті ДУ “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України”.