План роботи

15923

Комітету з біоетики при Президії НАМН України на 2014 р.

№ п/пНазва заходуСтроки виконанняВідповідальні за виконання
1Проаналізувати звіти про роботу комітетів з медичної етики установ НАМН України за 2013 рік. Підготувати аналітичний узагальнений звіт.І кв.Члени правління
2Узагальнити досвід та підготувати статтю до «Журналу НАМНУ» про біоетичні та деонтологічні принципи в роботі наукових та лікувальних закладів установ Національної Академії Медичних Наук УкраїниІ кв.Запорожан В.М. Шкіряк-Нижник З.А. Горовенко Н.Г. Ципкун А.Г.
3В установах системи НАМН України, які надають медичну допомогу населенню, створити Погоджувальні Комісії для вирішення конфліктних питань між медичними працівниками та пацієнтами.І-ІІ кв.Члени правління
4Надсилати в усі Комітети з біоетики установ НАМН України Рекомендації Комітету з біоетики РЄ з актуальних питань. II кв.Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
5Розробити нову редакцію типового положення про Комітету з Медичної Етики наукових установ НАМН України з урахуванням рекомендацій рішень розширеного засідання Президії НАМН України, та МОЗ від 22.01.2014 стосовно включення питань з проблем деонтології та біоетичної експертизи протоколів клінічних випробувань лікарських засобів.ІІ кв.Горовенко Н.Г. Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
6Організувати обговорення проекту оновленого „Типового положення про Комітети з медичної етики наукових установ системи НАМН України” членами Комітетів з медичної етики та науковцями установ системи НАМН УкраїниIV кв. Запорожан В.М.
7Затвердити оновлене „Типове положення про Комітети з медичної етики та деонтології наукових установ системи НАМН України”, опублікувати на сайті НАМН України та організувати його обговорення.  IV кв.Запорожан В.М.
8Провести засідання Комітету з біоетики при Президії НАМН України з обговорення питань: стан поточної роботи з питань деонтології 1 раз
в квартал
Запорожан В.М. Шкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
9Забезпечити інформування Комітетів з медичної етики та деонтології установ НАМН України про поточні документи Президії НАМН України з проблем білетики та деонтології. Протягом рокуШкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г
10Проаналізувати вибірково стан проведення біоетичної експертизи проектів НДР на етапі їх подання та затвердження на секціях теоретичної та клінічної медицини НАМН України. ІІI-IV кв.Запорожан В.М. Лазоришинець В.В.
11По впровадженню сучасних принципів біоетики в діяльність наукових установ співпрацювати з Комісією НАМН України з упорядкування наукових досліджень лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки із залученням людини та лабораторних тварин (згідно назви та завдань роботи Комісії) Протягом рокуШкіряк-Нижник З.А. Ципкун А.Г.
12Проаналізувати стан наукових досліджень по ксенотрансплантології в Інституті хірургії та трансплантології. Результати доповісти на засіданні Комітету з біоетики при Президії НАМН України. ІІI кв.Члени комітету
13Проаналізувати досвід проведення етичної експертизи наукових досліджень з залученням тварин в Інституті фармакології та токсикології НАМНУ. Результати доповісти на засіданні Комітету з біоетики при Президії НАМН України. IV кв.Члени комітету

Голова Комітету з біоетики при Президії НАМН України, академік НАМН України, д-р.мед.наук, професор В.М. Запорожан

Вчений секретар А.Г. Ципкун доктор медичних наук професор

 

ЗВІТ

про роботу Комітету з біоетики при Президії Національної Академії Медичних Наук України

за 2013 рік

Завантажити55Kb