Протокол

1756

засідання комітету з біоетики при Президії НАМН України

23 січня 2014 р.

Присутні: академік НАМН України, професор В.М.Запорожан, член-кор. НАМН України, професор Н.Г. Горовенко, професор З.А.Шкіряк-Нижник, професор А.Г.Ципкун.

СЛУХАЛИ:

1. Про реалізацію пропозицій, висловлених на засіданні Президії НАМН України 22.01.2014 року стосовно удосконалення роботи з питань біоетики в НАМН.

ВИРІШИЛИ:

1. Комітетам з біоетики установ НАМН розробити та затвердити плани з удосконалення їх роботи з питань дотримання принципів гуманізму, моральності, етики, профілактики аморальних і корупційних проявів в роботі співробітників.

2. У лікувально-поліклінічних підрозділах установ створити стенди для діалогу пацієнтів з комітетом біоетики та керівництвом установи з питань дотримання принципів медичної етики співробітниками установи.

3. Рекомендувати комітетам з біоетики установ НАМН включити до планів своєї роботи розгляд питань про дотримання принципів деонтології (медичної етики) науковцями, лікарями, середнім та молодшим медичним персоналом. У зв”язку з цим доцільно змінити назву комітетів з “Комітет з біоетики” на “Комітет з біоетики та деонтології”.

4. До “Положення про комітет з біоетики та деонтології” кожної установи НАМН України включити розгляд питань з мирного врегулювання конфліктів між пацієнтом, його представниками, медичними працівниками та закладом охорони здоров”я, за напрямками, які стосуються профілю діяльності комітету. .

5. Комітету з біоетики при Президії НАМН України протягом року регулярно проводити моніторинг діяльності комітетів окремих установ Академії.

6. Звертати увагу на виконання вимог деонтології медичними працівниками при атестації медичних працівників всіх рівняв.

7. Головам комітетів з біоетики забезпечити підготовку відкритих лекцій з особливостей біоетики та деонтології за профілем діяльності їх установи та опублікувати їх у журналі НАМНУ.

8. Просити директорів установ НАМНУ забезпечити проведення семінарів з питань деонтології для середнього та молодшого медичного персоналу установи.

9. Рекомендувати включати до порядку денного з”їздів, конгресів та конференцій за окремими напрямками медичних спеціальностей секційні засідання з питань особливостей проведення біоетичної експертизи НДР та дотримання правил та принципів деонтології спеціалістами в даній галузі медицини.

Голова В.М.Запорожан

Вчений секретар А.Г.Ципкун
 

Сегодняшняя наука- это больше чем познание истины и систематизация знаний об окружающем мире. Несмотря на то, что главной целью науки является изучение объективной реальности, на самом деле она не может быть совсем беспристрастной, так как её создают люди, обладающие определёнными моральными качествами, подвластные соблазнам, заблуждениям, страстям.