Довідка

2108

про результати планової перевірки стану біоетичної експертизи в ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»

24 квітня 2014 р.
 

Завантажити372 Кб

П Р О Т О К О Л

засідання комітету з біоетики при Президії НАМН України

від 9 квітня 2014 року

Присутні: академік НАМНУ В.М.Запорожан, академік НАМНУ   О.Г.Резніков, член-кор. НАМНУ Н.Г. Городенко, професор   З.А.Шкіряк-Нижник, професор А.Г.Ципкун.  

СЛУХАЛИ: Про виконання плану робіт комітету за 1-й квартал та плани роботи на 2-й квартал 2014 року.

Заступник Голови комітету проф.. З.А.Шкіряк-Нижник та секретар комітету проф.. А.Г.Ципкун доповіли, що згідно плану роботи завдання на перший квартал 2014 року виконано. Від усіх установ Академії отримано та проаналізовано звіти про роботу за 2013 рік, на основі чого підготовлено узагальнений звіт, який розміщено на сайті Академії. Членами комітету підготовлена та направлена для публікації у “Журналі Національної Академії медичних наук України” стаття “Біоетичні та деонтологічні принципи в роботі наукових та лікувальних закладів Національної Академії медичних наук України”, яка буде опублікована у № 1 за 2014 рік.

Протоколи засідань комітету з біоетики при Президії НАМНУ, звіт про виконану у 2013 році роботу та план на 2014 рік розміщені на сайті академії. Ці ж документи електронною поштою додатково направлені до комітетів з біоетики установ академії.

У другому кварталі передбачається участь проф.. З.А.Шкіряк-Нижник у роботі Комітету з біоетики Ради Європи (травень 2014 року), рекомендації якого будуть надіслані для інформації у комітети з медичної етики інститутів НАМНУ.

Членам комітету розробити нову редакцію типового “Положення про комітет з медичної етики наукової установи системи НАМНУ”.

Голова комітету академік НАМН України В.В.Запорожан

Вчений секретар комітету професор А.Г.Ципкун