ГАВРИСЮК Володимир Костянтинович

3951

Народився 22.01.1954 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 31.05.2017 р. за спеціальністю «фтизіатрія і пульмонологія», доктор медичних наук (1989), професор (1994), завідувач клініко-функціонального відділення ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» (з 1987), професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (з 2009).


Один з провідних вчених в галузі пульмонології та фтизіатрії. Основні напрями наукової діяльності: розробка методів діагностики і терапії хворих на інтерстиціальні захворювання легень, пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією і хронічним легеневим серцем.

Під керівництвом Гаврисюка В.К. у 1986 – 1987 рр. вперше в СРСР розроблені методи ультразвукової діагностики гіпертрофії, дилатації і недостатності правого шлуночка серця. У відділенні був започаткований метод венозної катетеризації серця, в умовах якої досліджена фармакодинаміка цілого ряду нових лікарських препаратів. З 1993 в Національному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України розробляється новий науковий напрямок з вивчення біологічної ролі омега-3 поліненасичених жирних кислот. Наслідком цих досліджень стала розробка нового лікарського препарату "Епадол", який в даний час виробляється і широко застосовується в Україні.

З 2004 р. у відділенні розробляються методи діагностики і терапії ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній. За ініціативою В.К. Гаврисюка розроблена і прийнята на IV з’їзді фтизіатрів і пульмонологів України Національна угода щодо класифікації, діагностики і лікування ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній, а в 2013 році на V з’їзді фтизіатрів і пульмонологів України прийнята Національна угода щодо діагностики та лікування ідіопатичного легеневого фіброзу, які понині активно впроваджуються в Україні.

Під керівництвом професора Володимира Гаврисюка розробляються методи діагностики і терапії саркоїдозу органів дихання, рідкісних інтерстиціальних захворювань легень.

Автор 270 наукових робіт, у тому числі 5 монографій, має 12 патентів на винаходи та корисні моделі. Підготував 6 докторів та 16 кандидатів медичних наук.

Впродовж 6 років був членом експертної ради ВАК України за спеціальністю «Фтизіатрія і пульмонологія», є членом вченої ради і методичної комісії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», заступник голови спеціалізованої ради, РПК «Фтизіатрія і пульмонологія», заступник головного редактора «Українського пульмонологічного журналу», член редакційних колегій і рад 4 фахових журналів.

Основні наукові праці: монографії «Хроническое легочное сердце» (1997), «Омега-3 ПНЖК. Новый лекарственный препарат Теком» (1996), «Редкие интерстициальные заболевания легких» (2013), «Саркоидоз органов дыхания» (2015), «Очерки клинической пульмонологии» (2016); патент на лікарський препарат омега-3 ПНЖК ЕПАДОЛ (Патент України (51) / 6А61К 35/60, (22) 28.03.94).


Служб. адреса: 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10 ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». Тел.: +38 (044) 270 35 59.
Е-mail: gavrysyuk@ukr.net .