Засідання Президії НАМН України

1531

16 жовтня 2019 р. відбулось чергове засідання Президії НАМН України під головуванням Президента НАМН України академіка Віталія Цимбалюка. Приємно, що останнім часом гідну увагу до стратегічних та буденних питань розвитку медичної науки приділяють і у Міністерстві охорони здоров’я України. Так цього разу, вже вдруге, планове зібрання членів Президії відвідав заступник Міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук. Зауважимо, відновлення діалогу між Академією та профільним Міністерством вкрай важливо для ефективної та результативної роботи всієї галузі, надто під час змін та реформ.

Також на засідання були запрошені начальник Департаменту з питань охорони здоров’я Офісу Президента, член-кореспондент НАМН України Ігор Лурін, представники Міноборони, директори наукових установ НАМН України.

Згідно порядку денного першим розглядалось питання охорони здоров’я дітей та підлітків. Заслухавши доповідь директора ДУ “Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України” професора Георгія Даниленка “Про стратегічні завдання у вирішенні проблем охорони здоров’я дітей та підлітків”, Президія НАМН України відзначила, що що стан здоров’я юного покоління українців має негативні зміни, знижується його рівень впродовж останніх років, зростає поширеність хвороб.

Так, у період 2001 – 2017 років в Україні поширеність захворювань збільшилась серед дітей 7 – 14 років на 2,4 %, серед підлітків (15-17 років) на 46,6 %. Число здорових дітей шкільного віку не перевищує 5-10 %. У зв’язку з чим важливим залишається вивчення особливостей перебігу хронічної неінфекційної соматичної патології у дітей шкільного віку та підлітків, лікування та реабілітація хворих; удосконалення критеріїв вибору фізичного навантаження для них, профілактика розвитку дезадаптації.

Треба констатувати, що стан охорони здоров’я дітей  викликає занепокоєння. Своєчасно не виявляються захворювання серцево-судинної, ендокринної (ожиріння, патологія щитовидної залози), кістково-м’язової системи. Особливу занепокоєність викликає стан психічного здоров’я підлітків та їх репродуктивний потенціал. Все це підтверджено результатами багаторічних досліджень науковців ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».

Науковцями інституту  розроблено концепцію терапевтичного навчання дітей, хворих на цукровий діабет, та членів їх сімей із створенням мережі Шкіл самоконтролю діабету в Україні. Для підготовки інструкторів з навчання самоконтролю в рамках співробітництва с МОЗ України в 2013р був створений Науково-методичний центр «Школа навчання самоконтролю цукрового діабету у дітей».

Саме тема діабету викликала жваве обговорення серед членів Президії. Надто темою цікавились та оперували своїм досвідом директорів установ, де займаються лікуванням діабету, віце-президент НАМН України директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України” академік Микола Тронько та академік-секретар директор “Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України” Юрій Антипкін.

Торкнувся у своїй доповіді проф. Г Даниленко і теми ожиріння у дітей, формування різних форм передчасного статевого дозрівання у дівчат, збільшення кількості дітей з суїцидами та суїцидальними спробами на тлі  депресивних розладів, поділився результатами спостережень за здоров’ям дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, аналіз стану здоров′я дітей шкільного віку із зони військових дій на сході України тощо.

Вразили почуті дані і заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука, на що він виявив бажання взяти до уваги дані всеукраїнського моніторингу стану здоров’я дітей та підлітків, надані ІОЗДП НАМН України для визначення стратегічних напрямів досліджень в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків.

У свою чергу Президія НАМН України затвердила наступні стратегічні завдання:

– Отримання нових даних щодо стану здоров’я дитячого населення  України, досвіду щодо ролі спадкових факторів, чинників оточуючого середовища  у його формуванні. 

-Удосконалення первинної профілактики неінфекційних хвороб, раннє виявлення преморбідних станів, розроблення рекомендацій щодо оптимізації фізичної активності дітей шкільного віку та підвищення у них толерантності до фізичного навантаження.

– Моніторинг сомато-статевого розвитку дітей шкільного віку, розроблення   та впровадження профілактичних заходів щодо попередження його порушень, в тому числі у дітей, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, створення  індивідуальних програм їх соціальної адаптації.

– Розроблення та наукове обґрунтування сучасної концепції розвитку шкільної медицини в Україні для попередження поширення неінфекційних захворювань.

– Визначення механізмів формування найбільш соціально значущих хвороб у дітей (ревматичні захворювання, цукровий діабет та ожиріння, репродуктивні розлади, психічні порушення та ін.), розроблення методів їх діагностики та лікування, вдосконалення системи психологічної консультативної допомоги дітям та підліткам з хронічними соматичними захворюваннями, створення інноваційних технологій мультидисциплінарного супроводу (в тому числі і медико-психологічного) таких пацієнтів, розроблення програм забезпечення їх активної соціалізації.

– Обґрунтування сучасних моделей медичного забезпечення школярів та учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) в умовах реформування системи охорони здоров’я та освіти, розроблення здоров’язберігаючих технологій для навчальних закладів та підготовки фахівців відповідного профілю.

– Наукове обґрунтування найбільш ефективних форм медичного забезпечення дітей і підлітків, які знаходяться у складних життєвих обставинах. 

– Вивчення стану здоров’я школярів, які навчаються у закладах освіти різного типу, визначення механізмів адаптації дітей до шкільного середовища, розроблення рекомендацій щодо оптимізації соціально-гігієнічного моніторингу здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів та їх медичного забезпечення.

– Визначення рівня обмеження сучасних підлітків у отриманні професійної освіти і наступній виробничій діяльності, обумовленого їх станом здоров’я. Удосконалення система медичної профорієнтації підлітків при профільному та професійному навчанні, яка буде спрямована на раціональний вибір професії та оптимальне працевлаштування, попередження професійних та виробничо-обумовлених захворювань.

– Розроблення психогігієнічних заходів щодо збереження сталого рівня розумової працездатності учнів при впровадженні високотехнологічних педагогічних програм.

– Покращення організації гігієнічного контролю за комплексним використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному просторі основної школи.

– Визначення ефективності послуги раннього втручання та її впливу на емоційний стан батьків (рівень депресії), якість життя родини, якість комунікації та дитячо-батьківських відносин. Створення сприятливих умов для життєдіяльності дітей з порушеннями психосоматичного розвитку, підтримка сімей, в яких виховуються ці діти. Підготовка команд раннього втручання.

– Визначення особливостей розвитку стресу в надзвичайних умовах, його впливу на психосоматичне здоров`я, відстеження зв’язків між порушеннями фізичного і статевого розвитку з відхиленнями соматичного та психічного здоров’я та розробка системи профілактики порушень перебігу пубертату у дітей, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, вимушених переселенців та ін.

Під час засідання відбулась приємна подія – презентація книги «Досвід організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ (сил) під час проведення АТО (ООС)» (за загальною редакцією академіка   В.І. Цимбалюка, 2019 р.). Дана монографія стала результатом міжвідомчої науково-дослідної роботи під назвою “Простір”, яка проведена з метою з метою підвищення ефективності функціонування системи медичного забезпечення ЗСУ на особливий період шляхом узагальнення практичного досвіду, набутого військовою медициною під час проведення АТО (ООС) на території Донецької та Луганської областей. Активну участь у розробці наукових рекомендацій з забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя військ взяв “Інституту громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України”, директор якого академік Андрій Сердюк також є одним з авторів книги.

Від колективу авторів – військових медиків І.П. Хоменка, І.А. Луріна, А.М. Галушка, В.Л. Савицького, О.М. Іванько увазхі академіків була представлена презентація «Особливості організації санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя військ (сил) під час проведення АТО (ООС)», що ширше розкриває суть виданої монографії.

Завершилось засідання Президії погодженням кандидатур молодих вчених для продовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України за доповіддю головного вченого секретаря члена-кореспондента НАМН України Володимира Міхньова.