Андрій Сердюк: «Кардіо-васкулярні  захворювання залишаються  основною медико-соціальною проблемою, як у світі, так і в нашій країні»

1524

Доповідь президента Національної академії медичних наук України А.М. Сердюка  наXIII Національному Конгресі кардіологів України.

Урочисто розпочав роботу XIIІ Національний конгрес кардіологів України – загальнодержавний науково-практичний форум який традиційно підводить підсумки роботи вітчизняної кардіологічної служби, піднімає актуальні питання лікування та профілактики серцево-судинної патології, намічає перспективні плани на майбутнє. На жаль, кардіо-васкулярні  захворювання залишаються  основною медико-соціальною проблемою, як у світі, так і в нашій країні.

Не секрет, проблеми, що пов’язані з розповсюдженістю і смертністю від  серцево-судинних хвороб, значною мірою обумовлені соціальними, економічними та екологічними факторами, а також тяжкою демографічною ситуацією, яка  спостерігається в Україні. Маю на увазі низьку народжуваність, постаріння населення.

Медична складова  зазначеної проблеми є суттєвою і про неї сьогодні буде йти мова. Досвід розвинених країн світу,  які  за останні 20 років знизили захворюваність та смертність від серцево-судинної патології,  дає не лише підстави для оптимізму, а й шляхи рішення проблеми. Значною мірою вони полягають у боротьбі з факторами ризику  атеросклерозу: палінням, підвищеним артеріальним тиском, гіперхолестеринемією, надмірною вагою, цукровим діабетом. Вплив на зазначені фактори  є основною складовою зниження кардіо-васкулярної захворюваності, відтак зменшення втрат за непрацездатністю і смертністю населення.

Важливою проблемою, яка стоїть перед сучасною цивілізацією, є постаріння населення. Відтак медицина змушена вирішувати питання комплексного обстеження і лікування пацієнтів похилого віку з цілим рядом серйозних захворювань, які значно погіршують перебіг одне одного та утруднюють проведення терапевтичних заходів.

            Символічно. Сьогодні також розпочав роботу  Конгрес з паліативної та хоспісної медицини, який привітав Президент України В.Ф. Янукович.

Зрозуміло, що більшість людей, які потребують паліативної допомоги – це кардіоваскулярні та онкологічні хворі.

            Мова йшла про переважну більшість хворих, які потребують паліативної допомоги – адекватної медичної, соціальної та психологічної підтримки, професійного догляду, а частіше за все – людської участі та співчуття.

Якщо до кількості паліативних пацієнтів додати ще й родичів, які доглядають за ними, страждаючи від фізичного та морального болю, від безвиході та безсилля допомогти рідній людині, виходить, що близько 2 млн. людей щороку потребують паліативної допомоги, тобто понад 4 % населення.

Відтак  паліативна та хоспісна допомога є вкрай актуальною медико-соціальною та гуманітарною проблемою українського суспільства. Без неї не можливо собі уявити повноцінну інтеграцію в європейську та світову цивілізацію.

То ж цілком закономірно, що  наш конгрес багато уваги приділить проблемам геріатричної кардіології та коморбідності. Кардіологічна симптоматика та її лікування стає актуальною складовою  сучасної внутрішньої медицини – і порядок денний закономірно включає обговорення зазначених питань.

Використання сучасних технологій діагностики і лікування серцево-судинних захворювань, таких, як  хірургічне лікування ішемічної хвороби серця і порушень серцевого ритму, інтервенційні втручання при гострому інфаркті міокарда та інсульті, стентування коронарних, сонних, ниркових та периферичних артерій є основою медичного забезпечення якості і тривалості життя  найбільш тяжких кардіологічних хворих. У зв»язку з цим великого значення набувають новаційні методи ранньої діагностики серцево-судинної патології та заходи щодо професійного надання первинної і спеціалізованої медичної допомоги.

На цьому шляху  можна й потрібно говорити про певні здобутки.  В першу чергу це стосується використання сучасних методів лікування гострого інфаркту міокарду. Протягом останнього року до 6, 5 тисяч зросла кількість хворих, яким був проведений тромболізис, а число прямих інтервенційних втручань зі стентуванням уражених коронарних артерій збільшилось до 1500.  Паралельно спостерігається зниження стаціонарної летальності  від  інфаркту  міокарда, яка сьогодні складає близько 13% і однозначно пов»язана з  організацією  роботи  в  блоках реаніміції  та  інтенсивної  терапії, впровадженням тромболізису та раціональної фармакотерапії. Надзвичайно позитивною можна вважати тенденцію щодо збільшення за період з 2005р загальної тривалості життя наших співгромадян в середньому на 2,4 роки , включаючи +2,1 рік – при хворобах системи кровообігу.

Разом з тим, питання вчасної та якісної первинної медичної допомоги кардіологічним хворим стоїть на порядку денному в усьому цивілізованому світі. В Україні – це  також важлива і не до кінця вирішена проблема значною мірою стосується організації роботи сімейних лікарів та служби швидкої медичної допомоги.  Однозначно позитивним чинником у її вирішенні можна вважати формування державних програм по навчанню основам невідкладної первинної допомоги  спеціалістів–парамедиків.

Тематика Конгресу включає широкий спектр як наукових, так і практичних питань кардіології, зокрема щодо новаційних методів діагностики і лікування серцево-судинних захворювань, епідеміологічних і медико-соціальних досліджень, результатів вивчення фундаментальних механізмів формування кардіологічної патології, можливостей використання генної та клітинної терапії, фармакоекономіки. В рамках Національного конгресу українська спільнота кардіологів зможе долучитись до обговорення  міжнародних та вітчизняних рекомендацій відносно ведення пацієнтів з кардіо-васкулярними  захворюваннями.  

Вважаю дуже важливим, що в Україні були проведені системні заходи двох  Національних програм –  з артеріальної гіпертензії та профілактики  серцево-судинних захворювань. Слід відзначити, їх виконання мало позитивні результати. Широка  пропаганда здорового  способу життя, боротьба з палінням  та  артеріальною  гіпертензією сприяли  зменшенню за останні  роки  кількості  мозкових  інсультів  у  осіб працездатного  віку  на  15%. На сьогодні у Верховну Раду України надана для затвердження нова Національна програма «Здоров»я 2020: Український вимір».

            Шановні колеги! Цьогорічний Національний конгрес  кардіологів є важливим державним заходом і  науковою подією не тільки для кардіологів України. Ми раді вітати наших гостей, провідних спеціалістів-кардіологів Франції, Німеччини, Росії та інших країн.

Треба віддати належне Національному науковому центру «Інститут кардіології імені Стражеска», Асоціації кардіологів України , які виконують велику роботу  по координації кардіологічної служби України, взаємодії з міжнародною кардіологічною спільнотою, а також є гостинними господарями нинішнього форуму.

Ваша впевнена і вагома діяльність – яскраве підтвердження вірності обраному шляху. Ваші вагомі наукові і клінічні доробки, шановні колеги, можливо оцінити епічним висловом народного поета України Бориса Олійника:

Дорога справжня – завше лиш пряма,

                          І лише до добра – дорога справжня.

Вельмишановні колеги,  високоповажні гості!

Дозвольте привітати Вас з відкриттям Національного кардіологічного конгресу  та побажати  творчого натхнення,  плідного співробітництва, наполегливої праці, та щирої шани пацієнтів!

Впевнений, що в цьому залі протягом усіх трьох днів спілкування пануватимуть справжня наукова атмосфера та доброзичливий конструктивний клімат.

            Дякую.