Гігієнічна оцінка сенсорного та інтелектуального навантаження текстів підручників для 1-4 класів

843

Читання – складний психофізіологічний процес та включає техніку читання, його розуміння, вимагає гостроти зору, напруження акомодації, постійного руху очей (зоровий апарат) та участі психічних функцій, швидкості зорового розрізнення, зорової уваги та зорової пам’яті (центральна нервова система).

Науковцями лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення багато років вивчається вплив читання на організм школярів залежно від способів пред’явлення інформації на паперових та електронних носіях: вплив розміру та малюнку літер, довжини рядку, збільшення інтерліньяжу (міжрядковий пробіл) на організм дітей. Однак сучасні поняття про зручність читання більші, ніж тільки шрифтове та поліграфічне оформлення і включають показники легкості читання та складності тексту. Розуміння та легкість читання тексту – значущі ознаки безпеки підручників.

Під зручністю читання розуміють властивість текстового матеріалу, яка характеризує легкість читання для учнів та визначає сенсорне навантаження (вплив на зоровий апарат); під розумінням – властивість текстового матеріалу, яка характеризує легкість його сприйняття учнями та відповідно визначає інтелектуальне навантаження (вплив на ЦНС).

Оцінка читабельності текстів показує високу ефективність для діагностики якості освіти та розробки контрольних/тестових матеріалів, якими займаються спеціальні установи: в США це Educational Testing Service (ETS), у Великої Британії – The Qualificationsand Curriculum Authority (QCA), та визначають за показником Флеша (Flesch readability formula) та індексом Фога (Fog Index).

Зарубіжними дослідниками встановлено, що чим більше значення показником Флеша (ПФ), тим простіше читачу зрозуміти текст: значення показника 91  100 ум. од. є оптимальним для учнів 1 – 5 класів; 51  60 ум. од. для учнів 10  12 класів. Чим менше значення індексу Фога (ІФ), тим більшій аудиторії читачів матеріал (текст) буде зрозумілим: 4 – 6 ум. од. → для розуміння тексту необхідна освіта на рівні 1  4 класів; 7  8 ум. од. → для розуміння тексту необхідна освіта на рівні 5  6 класів; 16  20 ум. од. → для розуміння тексту необхідна вища освіта.

У 2022 році експериментальними дослідженнями сучасних 210 текстів підручників «Інформатика», «Математика», «Я досліджую світ», «Мистецтво» та «Українська мова та читання» для 1-4 класів «Нової української школи» було встановлено: показник Флеша (зручність/легкість читання) складав 30,91 ± 1,06 од.; індекс Фога (розуміння тексту) відповідно 18,96 ± 0,21 од. Таким чином, гігієнічна оцінка розуміння та легкість читання підручників дітьми виявила ознаки потенційного сенсорного (вплив на зоровий апарат) та інтелектуального навантаження (вплив на ЦНС) більш адаптованого для учнів старшого шкільного віку та абітурієнтів.

За допомогою кореляційного аналізу нами доведено, що для забезпечення розуміння тексту підручників, авторам та видавцям необхідно: скоротити кількість загальних слів у реченні та кількість складних слів (4 та більше складів) у реченні; збільшити кількість речень в уривку тексту; виключити використання текстів з розміром шрифту менш 14 пунктів.

Гігієнічна оцінка навчальних текстів за індексами Флеша та Фога дозволила вдосконалити гігієнічні підходи до оцінки зручності читання з погляду легкості сприйняття та розуміння навчальних текстів, розробити рекомендації видавцям/авторам підручників з метою знизити інтелектуальні і сенсорні навантаження під час навчальної діяльності.

Завідуюча лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.. О.М. Марзєєва НАМН України»,

доктор медичних наук

А.Г. Платонова