ГУЛА Надія Максимівна

2023
Народилася 12.06.1936 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України , обрана 05.04.1993 р. за спеціальністю "біохімія", член-кореспондент НАН України (1991),  доктор біологічних наук (1977) , професор (2002) , завідувач відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії НАН України ( з 1992). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010). Почесний член Українського біохімічного товариства (2014).

Провідний спеціаліст в галузі мед. біохімії, визнаний міжнародною спільнотою. Осн. наук. праці присвячені фундаментальним дослідженням вітамінів, гормонів, деяких біоактивних метаболітів. Нею вперше в клітинах нейробластоми С1300 N18 описані мінорні фосфоліпідні компоненти – N-фосфатидилетанодамін та N-ацилетаноламін (NAE) , що відносяться до нового класу сигнальних ліпідів ендоканабіноїдів. На основі цих сполук створені медичні препарати з кардіопротекторною та нейропротекторною дією. Вперше відкрила і довела, що ферменти пентодного циклу локалізовані в різних органелах клітин та підлягають гормональній регуляції. Також нею було показано, що у неплідних чоловіків репродуктивного віку спостерігаються порушення ліпідного складу компонентів сперми, що може служити критерієм неплідності. Вперше продемонстровано пряму мембранотропну дію NAE з насиченим вуглеводневим ланцюгом. Показано, що дія насичених NAE тісно пов’язана з функцією кортикостероїдної , опіоїдної та NO-систем. Одержано результати про пригнічення в присутності NAE входу одновалентних катіонів через вератридин-активовані натрієві канали, активацію Са2+ , Mg2+-АТФази плазматичної мембрани, інгібування вільно радикального окислення ліпідів, вплив на диференціацію клітин. Виявлена виражена антизапальна дія NAE. Отримані пріоритетні результати щодо кардіопротекторних, гепатопротекторних та нейропротекторних властивостей NAE з насиченим ацильним ланцюгом в умовах оксидативного стресу, гіпоксії/ішемії та інтоксикації. Розроблено новий лікарський засіб з принципово новим механізмом дії для лікування гострого коронарного синдрому та хронічної ішемічної хвороби серця. Отримано 13 патентів України на спосіб одержання та застосування препаратів на основі NAE для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, алергічних реакцій та неспецифічного запалення, як допоміжного засобу при лікуванні пухлин, а також як противірусних лікарських засобів.

Автор понад 357 наукових праць. Підготувала 2 доктора і 17 кандидатів наук.
 
Член експертної ради ВАК України, член експертної ради Комітету з Державних премій України в галузі науки та техніки, член Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при КМУ, голова Київського відділення Українського біохімічного товариства, член редколегії "Українського біохімічного журналу".
 
Нагороджена орденом "Княгині Ольги", медаллю Незалежної України Міжнародного Академічного Рейтингу "Золота Фортуна". Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2010). 

Основні наукові праці: "Обнаружение и возможная физиологическая роль N-ацилетаноламиновых фосфолипидов в клетках нейробластомы С1300 N 18" (1988); "Фосфоліпіди сперматозоїдів людини та їх роль в забезпеченні фертильної спроможності" (1993); "Довголанцюгові N -ацилетаноламіни як новий клас біологічно активних регуляторів" (1995); "The effect of long-chain Nacylethanolamines on some membrane-associated functions of neuroblastoma C 1300 N18 cells" (1993); "Роль системи оксиду азоту ендотелію в патогенезі артеріальної гіпертензії" (1999); "Monohydroxylated Fatty Acid Content in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Immune Status of People at Times after the Chernobyl Accident "(2001); "Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень стабільних метаболітів NO за різних патологічних станів, що супроводжуються оксидативним стресом" (2005); "Вплив N-стеароїлетаноламіну на NO-синтазний шлях генерації оксиду азоту в аорті та серці щурів із стрептозотоцин-індукованим діабетом2 (2007); "Фосфоліпідний склад міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця та його зв'язок із порушеннями серцевого ритму" (2008); "Імуносупресивні властивості N-стеароїлетаноламіну – стабільної сполуки з канабіміметичною дією" (2008); "Жирні кислоти та їх похідні при патологічних станах" (2009); "Кардиопротекторный эффект N-стеароилэтаноламина при анафилактическом шоке у морских свинок" (2009); "Протизапальний ефект N-стеароїлетаноламіну на експериментальну опікову травму у щурів" (2009); "Effect of Nstearoylethanolamine on free amino acid levels in rat plasma and liver with burn" (2011); "Modulation of excitability, membrane currents and survival of cardiac myocytes by Nacylethanolamines" (2012) . "Антитоксичні та антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну в складі нанокомпозитного комплексу з доксорубіцином в органах мишей з карциномою Льюїс" (2013). "Effects of N-stearoylethanolamine on anxiety-like behavioral reactions of rats after chronic alcoholization" (2014); "Протигрипозний еффект N-стеароїлетаноламіну" (2014); "NStearoylethanolamine suppresses the pro-inflammatory cytokines production by inhibition of NF-κB translocation" (2015); "Potential use of N-stearoylethanolamine in radiation medicine" (2015); "NStearoylethanolamine restores pancreas lipid composition in obesity-induced insulin resistant rats" (2015).


Служб.:  01601, м. Київ, вул.  Леонтовича, 9. Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, тел. : (+380) 44  234-82-29, факс: (+380) 44 279-63-65. E-mail: ngula@biochem.kiev.ua .