ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович

2921

Народився 01.10.1945 р., член-кореспондент Академії медичних наук  України, обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю біохімія, доктор медичних наук (1984 р.), професор (1987 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1997 р.), Лауреат Премій НАН та АМН України з профілактичної медицини (1997 р.) та теоретичної медицини (2007), начальник науково-координаційного управління Президії НАМН України, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика (з 2010 р.), головний науковий співробітник Інституту фармакології та токсикології (ІФТ) НАМН України. 


Один з провідних учених в галузі медичної біохімії, біохімічної фармакології та токсикології. Основні напрями наукової діяльності: вивчення молекулярних механізмів пошкодження біомембран та геному клітини за умов порушення регуляції вільно-радикальних процесів; пошук нових фізіологічно активних сполук антиоксидантної дії.  Пріоритетними розробками Ю.І.Губського та його наукової школи є дослідження, присвячені біохімічним механізмам некротичної та апоптотичної загибелі клітин печінки і головного мозку при хімічному пошкодженні ДНК. Один з фундаторів становлення сучасної системи паліативної та хоспісної медицини в Україні.

Автор близько 650 наукових робіт та винаходів, в тому числі широко відомих 5 наукових монографій та довідників, 2 підручників для вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, а також 17 винаходів. Підготував 10 докторів  та 11 кандидатів наук.

Член Колегії МОЗ України, голова Проблемної комісії МОЗ та АМН України "Біологічна та медична хімія"; голова спеціалізованої вченої ради з медичної біохімії Д26.003.07, член Наукової Ради з теоретичної та профілактичної медицини АМН України; член Вченої ради та науково-експертної ради Державного фармакологічного центру МОЗ України;  член Президії Українського біохімічного товариства, президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів,   головний редактор журналу МОЗ та АМН України "Медична хімія"; член редакційних колегій ряду провідних наукових журналів.

Головний редактор журналу “Медична та клінічна хімія”; науковий редактор журналу“Медична реабілітація та паліативна допомога“; член редакційної колегії “Українського біохімічного журналу”, “Журналу НАМН України”.Голова Експертної Проблемної комісії МОЗ та НАМН “Біологічна та медична хімія“.

За особисті заслуги перед Українською Православною Церквою нагороджений Орденом преподобного Агапіта Печерського І ступеня (2013).

Основні наукові праці: "Коррекция химического поражения печени" (1989 ); "Химические катастрофы и экология" (1993 ); "Лекарственные средства в психофармакологии" (1997 ); "Фармакотерапія  в паліативній та хоспісній медицині (2011); "Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз" (2015). Автор перших україномовних та англомовних підручників з біохімії та біоорганічної хімії для ВМНЗ України: "Біологічна хімія" (2000; 2007; 2011); "Біоорганічна хімія" (2004; 2007); "BioorganicChemistry" (2009); "BiologicalChemistry" (2017). 


Служб.: 04212-м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-А, кв. 532. Тел.: (044) 484-60-98. E-mail: yu.g.mednauk@i.ua