Створення відділу військово-медичної науки при Президії НАМН України

870

Підстава:

 • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 №  910 «Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України».
 • Постанова НАМН України від 22.11.2018 р. № 8/3 "Про створення при Президії НАМН України позаштатного відділу військово-медичної науки" 

Як повідомлялося раніше, 22 листопада 2018 р. рішенням Президії Національної академії медичних наук України було затверджено створення  позаштатного відділу військово-медичної науки при Президії НАМН України. Очолив його доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, керівник департаменту з питань охорони здоров’я Адміністрації Президента України генерал-майор медичної служби Ігор Лурін. Крім того до відділу увійшли доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, головний хірург Міністерства оборони України Ігор Хоменко, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного інституту проблем військової медицини
Української військово-медичної академії 
 Андрій Галушка, а також представники наукових установ НАМН України.

Наукові дослідження є основою для комплексного вирішення нових клінічних, медико-психологічних і технологічних викликів до медичних служб держав-членів НАТО.  Законодавчі та нормативно-правові акти з питань зміцнення обороноздатності України передбачають зростання ролі науки та науковий супровід розроблення та впровадження сучасних технологій щодо надання медичної допомоги, реабілітації поранених та хворих, медичного інформаційного забезпечення та запровадження військово-медичних стандартів тощо. Тож створення відділу військово-медичної науки цілком відповідає актуальним державним стратегіям та пріоритетам часу.

Військова медицина сьогодні готова до вирішення надскладних завдань. Це стає можливим ще й тому, що вона спирається на величезний досвід та потенціал всієї української медицини. Зокрема наукові установи Національної академії медичних наук України беруть активну участь у наданні допомоги пораненим та співпрацюють з військовими медиками. З початком війни медики Академії  зосередили свої знання і досвід не лише на темах мирних досліджень, а й на лікуванні бойових травм.

Мета створення відділу військово-медичної науки при Президії НАМН України:

 • створення умов для організації та координації провадження спільної наукової діяльності та виконання сумісних проектів, пов'язаних з науковим узагальненням досвіду медичної науки та практики при проведенні АТО/ООС на національному рівні.

Завдання  відділу:

 • координація наукових досліджень в медичній галузі, направлених на  підвищення національної безпеки та обороноздатності держави;
 • науковий аналіз та узагальнення досвіду медичного забезпечення та інших військових формувань при проведенні АТО/ООС;
 • координація відносин, пов'язаних з провадженням сумісних наукових проектів;
 • розроблення пропозицій до перспективного планування наукової діяльності;
 • облік, аналіз та контроль впровадження наукових досліджень та розробок;
 • координація міжнародного співробітництва з державами-членами НАТО в галузі військово-медичної науки, зокрема організацією НАТО “Наука та технології” – “людський чинник в медицині” (HFM).

Відділ військово-медичної науки дасть можливість:

 • створити необхідний науковий потенціал для вирішення проблем військової медицини;
 • створити ефективну систему наукових досліджень в інтересах медичного забезпечення ЗС України в умовах повсякденної діяльності та в різних варіантах їх застосування;
 • активізувати проведення наукових досліджень щодо медичного забезпечення ЗС України;
 • забезпечити впровадження наукових розробок та дисертаційних досліджень у практику медичного забезпечення військ.