Симпозіум «Медичні аспекти боротьби з неінфекційними захворюваннями: диференційний підхід до оцінки інформованості населення, комплаєнсу до профілактики та лікування»

2550
Директор Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України , д.м.н., проф. Г.Д. Фадєєнко
Директор Національного інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України , д.м.н., проф. Г.Д. Фадєєнко

10 жовтня 2019 року в ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» відбувся симпозіум з міжнародною участю «Медичні аспекти боротьби з неінфекційними захворюваннями: диференційний підхід до оцінки інформованості населення, комплаєнсу до профілактики та лікування».

Симпозіум був організований громадською організацією «Українська асоціація профілактичної медицини».

Відомо, що наприкінці останньої третині ХХ сторіччя у більшості розвинених країн чітко визначились зміни профілю захворюваності населення за рахунок різкого збільшення кількості неінфекційних захворювань. Ці хвороби зайняли провідне місце серед причин смертності, інвалідності та тимчасової втрати працездатності. Відбулися корінні зміни структури та співвідношення причин захворюваності та смертності внаслідок скорочення смерті від інфекційних та паразитарних хвороб та збільшення питомої ваги смерті від хронічних неінфекційних захворювань (НІЗ) та травм. Дослідження науковців направлені на встановлення реальних масштабів розповсюдження неінфекційних захворювань, на виявлення відхилень процесів життєдіяльності людини, а також на зв’язок організму з різними факторами навколишнього середовища.

Враховуючи, що симпозіум проходив у Всесвітній день психічного здоров’я, декілька повідомлень стосувались питань вивчення впливу тривожно-депресивних розладів на перебіг та прогноз лікування захворювань серцево-судинної системи та органів травлення.

Відкрила симпозіум заступник директора Інституту з наукової роботи доктор мед. наук. професор Олена Колеснікова.

З доповідями виступили:

  • завідуюча кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, д. м. н., проф. Тетяна Колеснік («Тривога та депресія. Погляд у кардіологічного пацієнта: як побачити справжнє обличчя і хто повинен лікувати»);
  • директор Інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України доктор медичних наук, професор Галина Фадєєнко («Тривога та депресія: погляд гастроентеролога»);
  • професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук Володимир Коростій («Взаємовплив тривоги, депресії, агресивності, алекситимії та прогностичної здатності в структурі психосоматичної предиспозиції до артеріальної гіпертензії»);
  • завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ганна Кожина  («Психосоматичні розлади. Механізми формування. Сучасні підходи до терапії.»).

Також з доповідями виступили завідувачі відділів Інституту терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України : 

  • Юрій Рудик, доктор медичних наук («Лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця: пошук оптимального рішення»); 
  • Іван Топчій, доктор медичних наук, професор («Ефективність дігідрокверцитина при неінфекційних захворюваннях»);
  • Андрій Несен, доктор медичних наук («Вторинна профілактика серцево-судинних ускладнень у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику»).

В симпозіумі взяли участь 116 лікарів та науковців з міст Дніпра, Харкова, Харківської області та Anglia Ruskin University (Великобританія). Всі учасники отримали сертифікати.