Заголовок

419

22 травня 2014 р.  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» в рамках МЕДИЧНОГО ФОРУМУ-2014 «Світ здоров’я» на базі Національного комплексу «Експоцентр України» провів «круглий стіл» з актуальних проблем здоров’я дитячого населення України.
Засідання «круглого столу» було присвячено здоров’ю самого масового контингенту дитячого населення країни – школярам. Основними питаннями «круглого столу» були «Впровадження здоров’язберігаючих технологій у загальноосвітніх закладах – основа укріплення здоров’я дітей та їх успішного навчання». При відкритті «круглого столу» керівник відділення наукових проблем організації медичної допомоги дітям  і матерям професор Неділько В.П. висвітлив стан здоров’я дітей країни протягом останніх років та проблеми зі здоров’ям дітей дошкільного і шкільного віку.

В роботі «круглого столу» прийняло участь понад 90 спеціалістів, серед яких організатори охорони здоров’я, лікарі-педіатри, психологи, директори шкіл, педагоги та науковці. Головним питанням дискусії було визначення шляхів покращення здоров’я дітей навчальних закладів. Важливі пропозиції внесли науковці інститутів НАМН України, організатори охорони здоров’я. Слід відмітити активність працівників освіти – директорів шкіл, педагогів та особливо – практикуючих психологів.

Прийнято рішення про об’єднання зусиль медичних працівників, директорів шкіл педагогів та психологів, направлених на впровадження внесених пропозицій в школах міста та області.

Поряд з цим, учасники засідання вважають за потрібне звернутись до керівництва держави про реорганізацію шкільної медицини та створити державну Програму «Освіта та здоров’я».