Заголовок

535

5 – 6 червня 2014 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проводять у м. Харкові 58-му науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Українська школа ендокринології», включену в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які будуть проведені в Україні в 2014 році.
На конференції відомі вчені наукових та науково-педагогічних центрів читатимуть для лікарів ендокринологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів лекції стосовно сучасних уявлень щодо механізмів розвитку ендокринопатій та їх ускладнень, новітніх діагностичних і терапевтичних технологій.

Учасники конференції зможуть придбати збірники повних текстів лекцій.