Засідання Президії НАМН України

742

МЕДИЦИНА БОЛЮ
17 січня 2019 року в конференц-залі Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України відбулось перше у цьому році засідання Президії НАМН України, яке було присвячено розгляду перспектив розвитку медицини болю в Україні.
Зокрема присутні заслухали 2 міждисциплінарні тематичні доповіді, що стосувалися сучасних досліджень вітчизняних науковців у цій царині.

Задля ґрунтовного розгляду питання до участі в засіданні було запрошено відомого нейрофізіолога, завідувача відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України доктора біологічних наук, професора Нану Войтенко. Нана Володимирівна останні роками саме займається виченням хронічного болю та його молекулярних механізмів. Такий біль зазвичай пов'язаний із травмами, пошкодженнями нерву або спинного мозку. Нині ці проблеми досить актуальні. Біологи, що моделюють захворювання на щурах, та наші нейрохірурги, що лікують біль різної природи у людей, в результаті наукового пошуку зійшлися на думці про мультидисциплінарний підхід та об'єднання зусиль, відкриттів та накопичених у цьому питанні знань. 

Відтак у лекції  "Молекулярні механізми болю" професор Нана Войтенко поділилась з науковим товариством сучасними молекулярно-біологічними дослідженнями болю.

Зі станом та перспективами розвитку медицини болю в Україні присутніх знайомив заступник директора з наукової роботи Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України професор Вадим Білошицький, який також очолює офіційну Групу лікування хронічного болю при Інституті нейрохірургії. У його доповіді "Медицина болю: стан і перспективи розвитку" зокрема йшлося про впровадження "медицини болю", як сучасного методу лікування хронічного болю, в українську медичну практику, запровадження в Україні нової спеціалізації та включення її до номенклатури лікарських спеціальностей.

Акцентував увагу аудиторії Вадим Васильович не лише на перспективах, а й на проблемах, як українського пацієнта із хронічним болем, так і вітчизняного лікаря в лікуванні болю, торкнувся професор шляхів розв'язання фахових проблем, зупинився на дієвості вже запроваджених технологій лікування болю, зокрема методі кріоанальгезії та інших.

Члени Президії виявили велику зацікавленість представленими дослідженнями. Доповіді викликали жваву дискусію, оскільки насьогодні біль є центральною проблемою медицини, незалежно від того, де він виникає і що його спричиняє. У науковому обговоренні присутні зійшлись на тому, що дані дослідження мають продовжуватись та, базуючись на міждисциплінарному підході, до співпраці варто залучати всіх вузьких фахівців, в тому числі і міжнародних спеціалістів.

Для довідки: 

Медицина болю (за визначенням Національного комітету з розгляду претензій США) – це медична дисципліна, присвячена діагностиці й лікуванню розладів, пов'язаних з болем, здебільшого із застосуванням інтервенційних технік у лікуванні підгострого, хронічного, персистивного, невиліковного болю, незалежно або в зв'язку з іншими методами лікування.

Медицина болю (pain management) в Україні – нова галузь медицини, що використовує міждисциплінарний підхід для полегшення страждань і поліпшення якості життя людей, які живуть з хронічним болем.