VII Національний конгрес з біоетики

2940

З 30 вересня по 2 жовтня 2019 року у великій конференц-залі НАН України відбувся VII НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС З БІОЕТИКИ провідних вітчизняних та закордонних вчених.

Нагадаємо, раніше, надаючи пріоритетного значення розвитку біоетики, Президія Національної академії наук ухвалила рішення про проведення спільно з Національною академією медичних наук України і Міністерством охорони здоров’я України Сьомого національного конгресу з біоетики в 2019 році.

Попередні шість національних конгресів з біоетики, які були проведені в 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 та 2016 роках, підтвердили актуальність дослідження проблем біоетики в Україні.

На виконання резолюцій конгресів було розроблено:

 • «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах»,
 • «Етичний кодекс лікаря України»
 • «Етичний кодекс ученого України»,
 • введено обов‘язкову біоетичну експертизу при захисті докторських та кандидатських дисертацій з клінічної та експериментальної медицини, біології і ветеринарії тощо.

Наукова програма Конгресу включала лекції з ключових тем, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, 3 круглі столи:

 • Біоетичні стандарти в забезпеченні доступу до лікування.
 • Філософія життя та смерті. Право на гідну смерть.
 • Нюрнбергський кодекс (1947 р)  – від історії створення до сучасного значення.

 та семінар: “Біоетичні аспекти медичної науки і практики очима молодих вчених”.

Впродовж 3-х днів учасники Конгресу розглянули наступні питання:

 • Філософсько-методологічні аспекти біоетики.
 • Біоетика і мораль в суспільстві.
 • Етичні виклики під час війни, воєнних дій та надзвичайних ситуацій.
 • Етична експертиза біомедичних досліджень, досвід роботи комісій з питань біоетики.
 • Етичні проблеми сучасної біомедицини (трансплантологія, штучне запліднення, ДНК-діагностика, генна терапія тощо).
 • Актуальні етичні питання організації та проведення клінічних випробувань лікарських засобів в Україні.
 • Соціально-економічні та етичні аспекти NESTs (new and emerging sciences and technologies).
 • Етичні аспекти медичної практики.
 • Екологія і біоетика.
 • Захист тварин у природному середовищі та альтернативні методи їх використання в науковому експерименті.
 • Біоетика в системі освіти та виховання.
 • Проблеми сучасної біоетики з позиції релігії.

Сучасна біоетика покликана вирішувати етичні питання, які є невід’ємною складовою майже усіх видів діяльності людини і, в першу чергу, медицини, наук про життя та пов’язаних з ними технологій. Процес гуманізації сучасної науки також не може здійснюватися без застосування етичних принципів. Світова наукова спільнота і міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНЕП, Рада Європи надають велике значення цій проблемі, відносять її до пріоритетних.  Розробка та запровадження сучасних біомедичних технологій, які включають методи генної терапії, пересадку органів і тканин, використання стовбурових клітин тощо, та непередбачуваність їх наслідків вимагали й вимагають належної уваги з точки зору біоетики. Останнім часом виникло ще чимало нових проблем, вирішення яких тісно пов’язано з біоетикою, включаючи її медичні, екологічні, освітні й навіть релігійні аспекти. Найбільш актуальними з них є так звані «нові науки і технології, що розвиваються» (NESTs), синергічний ефект конвергенції яких з одного боку може привести до революційних перетворень в усіх сферах життя, зокрема у галузі медицини, екології, в сільському господарстві та харчовій промисловості, а з другого – до неочікуваного впливу на людину і довкілля. Зважаючи на складне становище, у якому Україна перебуває протягом останніх років, на Конгресі також планується розглянути питання щодо етичних викликів під час війни, воєнних дій та надзвичайних ситуацій.