Загальні збори НАМН України та Загальні збори відділень НАМН України

2858

11 березня 2021 року відбулися Загальні збори Національної академії медичних наук України та Загальні збори відділень Академії.

З доповіддю про результати діяльності Національної академії медичних наук України за 2016-2020 рр. і перспективи розвитку виступив президент НАМН України академік В.І. Цимбалюк.

За результатами обговорення доповіді академіка В.І. Цимбалюка Загальними зборами НАМН України було прийнято резолюцію.

Відбулися вибори президента, віцепрезидентів, головного ученого секретаря і членів Президії НАМН України.

 За результатами таємного голосування президентом НАМН України обрано академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України Цимбалюка Віталія Івановича.

Віцепрезидентами НАМН України обрано:

академіка НАМН України Заболотного Дмитра Ілліча;

академіка НАМН України Коваленка Володимира Миколайовича;

академіка НАМН України Лазоришинця Василя Васильовича;

члена-кореспондента НАМН України Луріна Ігоря Анатолійовича;

академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України Тронька Миколу Дмитровича.

Головним ученим секретарем НАМН України обрано члена-кореспондента НАМН України Міхньова Володимира Анатолійовича.

Відбулися також Загальні збори Відділення клінічної медицини НАМН України та Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України, на яких підведено підсумки їх діяльності за п’ять років та обрано академіків-секретарів і членів бюро відділень.

За результатами таємного голосування академіком-секретарем Відділення клінічної медицини НАМН України обрано академіка НАМН України Антипкіна Юрія Геннадійовича, Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України – академіка НАМН України Базику Димитрія Анатолійовича.

 До складу Президії НАМН України увійшли:

академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, президент НАМН України Цимбалюк Віталій Іванович;

віцепрезиденти:

академік НАМН України Заболотний Дмитро Ілліч;

академік НАМН України Коваленко Володимир Миколайович;

академік НАМН України Лазоришинець Василь Васильович;

член-кореспондент НАМН України Лурін Ігор Анатолійович;

академік НАМН України, член-кореспондент НАН України Тронько Микола Дмитрович;

член-кореспондент НАМН України, головний учений секретар НАМН України Міхньов Володимир Анатолійович;

академік НАМН України, академік-секретар Відділення клінічної медицини НАМН України Антипкін Юрій Геннадійович;

академік НАМН України,  академік-секретар Відділення теоретичної та профілактичної медицини НАМН України Базика Димитрій Анатолійович;

а також обрані членами Президії НАМН України:

академік НАМН України Біловол Олександр Миколайович;

академік НАМН України Вороненко Юрій Васильович;

член-кореспондент НАМН України Задорожна Вікторія Іванівна;

академік НАН та НАМН України Комісаренко Сергій Васильович;

академік НАМН України Педаченко Євген Георгійович;

академік НАМН України Сердюк Андрій Михайлович;

член-кореспондент НАМН України Усенко Олександр Юрійович;

академік НАМН України Фещенко Юрій Іванович.