Видано Концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я

3056

За підтримки Вченої ради Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та Вченої ради ДУ «Інститут громадського здоровя ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів і рекомендацією до офіційного затвердження та використання Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Соціальна медицина» видано Концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я.

Авторський колектив на чолі з академіком НАМН України Сердюком А.М. впевнений, що ця концепція буде корисною не лише для фахівців клінічного спрямування, організаторів охорони здоров’я, науковців, професорсько-викладацького складу, а й фахівців з безпеки та гігієни праці, інфекційного контролю, працівників страхових компаній, розробників медичного обладнання та апаратури, студентів закладів медичної освіти усіх рівнів акредитації, та широкої пацієнтської спільноти.

Ознайомитися з Концепцію стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров’я у форматі PDF.