Засідання Президії НАМН України

503

ЗАСІДАННЯ
РІШЕННЯ
7 червня 2019 р. відбулось чергове засідання Президії Національної академії медичних наук України. 

Цього разу в порядку денному було заплановано виступи двох запрошених гостей. Про перспективи інформаційних технологій у розвитку медичної науки і охорони здоров’я доповідав декан факультету біомедицини НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» професор Віталій Максименко.

Медико-соціальним аспектам глобального  потепління була присвячена доповідь завідувача кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського професора Степана Вадзюка.

Обидві доповіді викликали жвавий інтерес та дискусії членів Президії НАМН України.

Далі учасники засідання перейшли до розгляду поточних справ та інших нагальних питань. 
Зокрема про  затвердження  переліку  фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, що заплановані до виконання у 2020-2022 рр. за рахунок державного бюджету доповідали академіки-секретарі відділення клінічної медицини Юрій Антипкін та відділення теоретичної і профілактичної  медицини  Димитрій Базика.
  
Про ефективність виконання пілотного проекту присутніх інформував віце-президент НАМН України  академік Володимир Коваленко.