АМОСОВ Микола Михайлович

1126

(06.12.1913 р.-12.12.2002 р.), академік Академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю хірургія,  академік НАН України (1969 р.), член-кореспондент РАМН (1961  р.), доктор медичних наук (1953 р.) професор (1953 р.), Заслужений діяч науки України (1955 р.), лауреат Ленінської премії (1961 р.), Державних премій України (1978 р., 1988 р., 1997 р.), почесний директор Інституту серцево-судинної хірургії АМН України ( 1988 р.-2002 р.).


Засновник резекційної хірургії легенів і серцевої хірургії в Україні, один з провідних учених-хірургів і біокібернетиків країни. Він вперше в Україні в 1952 р. провів резекцію легенів, в 1955 р. – хірургічне лікування пороків серця, в 1958 р. – операції на серці зі штучним  кровообігом.  У 1963 р. вперше в Радянському Союзі  виконав протезування мітрального клапану, в 1965 р. – вперше в світі створив і запровадив антитромботичні протези клапанів серця. Створив першу в Україні клініку серцевої хірургії (1955 р.), потім  реорганізував її в 1983 р. в Інститут серцево-судинної хірургії, який став одним з найбільших кардіохірургічних центрів світу.

В 1955 р. М.М. Амосов вперше в Радянському Союзі створив кафедру торакальної хірургії і анестезіології в Київському інституті  удосконалення лікарів. В 1959р. -1990р.очолював відділ біокібернетики Інституту кібернетики НАН України. Вніс великий вклад у розвиток біологічної, медичної і психологічної кібернетики.

Автор понад 400 наукових праць, з них 19 монографій. Ряд монографій було перекладено у США. Японії, Німеччині, Болгарії. Підготував 40 докторів і 150 кандидатів наук.

Був членом багатьох міжнародних наукових товариств, членом редколегій та редакційних рад ряду вітчизняних та зарубіжних фахових журналів. Вів велику громадську  роботу, багаторазово обирався депутатом Верховної Ради колишнього Радянського Союзу.

Нагороджений орденом Вітчизняної війни 11 ступеню, двома орденами Червоної Зірки, орденом Леніна, Золотою Зіркою Героя Соціалістичної Праці, орденом Жовтневої революції та багатьма медалями.         

Основні наукові праці: “Очерки торакальной хирургии” (1958 ); “Операции на сердце с искусственным кровообращением” (1962 ); ” Физическая активность и сердце”(1975 , 1984 , 1989 ); ” Терапевтические аспекты  кардиохирургии” (1982 ,1990 ); “Хирургическое лечение тетрады Фалло” (1982); „Регуляция жизненных функций и кібернетика”(1968); „Моделирование мышления и психіки”(1965); „Искусственный разум”(1969); „Природа человека”(1983);”Мое мировоззрение”(1998); „Роздумья о здоровье”(1978); „”Преодоление старости”(1996); „Енциклопедія Амосова. Алгоритм здоров’я.  Людина та суспільство”(2002); „Голоса времен”(1999 ) .

 

Відео матеріали