ГАНУЛ Валентин Леонідович

967

(01.01.1931-29.03.2015 рр.), член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 05.04.1993 р.  за спеціальністю онкологія,  член-кореспондент НАН України (1991 р.), доктор медичних наук (1984 р.), професор ( 1988 р.), "Отличник здравоохранения" (1974 р.), керівник науково-дослідного відділу торакальної онкології Інституту онкології АМН України.


Один з провідних учених в галузі  клінічної онкології. Вперше в Україні розробив оригінальну хірургічну методику стравохідного анастомозу, яка одержала широке визнання в країнах СНД. Під його керівництвом розроблені численні методи неоад’ювантної, ад’ювантної , паліативної та симптоматичної терапії хворих онкоторакального профілю. Основні напрями наукової діяльності спрямовані на  розвиток нових хірургічних, комплексних та комбінованих методів лікування хворих на злоякісні пухлини органів грудної порожнини (раку  легенів,  стравоходу, пухлини середостіння та плеври, раку шлунку з поширенням на стравохід).

Автор 200 наукових праць ,  в тому числі – 7 монографій , 11 авторських свідоцтв . Створив велику школу онкоторакальних хірургів. Підготовив 5 докторів та 12 кандидатів наук.

Голова Українського науково-медичного товариства онкологів, заступник головного редактора  журналу "Онкологія",  член редколегії журналу "Експериментальна онкологія".    

Нагороджений орденом  "Дружби народів" .

Основні наукові праці: "Справочник по онкологии"(2001 р.); "Рак пищевода: руководство для онкологов и хирургов", (2002 р.); "Комбинированное и комплексное лечение больных раком легкого и грудной части пищевода " (. – 2000 р.); "Пути повышения эффективности лечения больных раком грудного отдела пищевода" (2001 р.); "Онкологія”підручник для студентів вищих медичних закладів (2006 р.); „Алгоритми сучасної онкології”(2006 р.).


Служб.: 03022, Київ-22, вул. Ломоносова 33/43. Національний інститут раку МОЗ України, тел.: (+380) 44 259-01-87