Плани змін в охороні здоров’я на 2017 рік

489

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк окреслив 9 основних напрямків, над якими наразі працює міністерство.

Кожен презентований блок роботи передбачає розробку та ухвалення нормативних документів та практичні кроки, які здійснюватимуться в медичній галузі вже найближчим часом.

Міністерство охорони здоров’я презентувало календарний план реформи системи фінансування охорони здоров’я та інші ключові зміни, які відбуватимуться в медичній галузі в 2017-2020 роках.
 

Серед першочергових напрямків роботи профільного міністерства є такі:

 

1. Запровадження нової моделі фінансування для первинної медичної допомоги

 

Вже розроблені та проходять громадське обговорення примірні форми документів для вільного вибору громадянами сімейного лікаря та проект наказу Про порядок надання первинної медичної допомоги, що визначає правила надання первинної допомоги, перелік необхідного оснащення, основні завдання лікаря первинки.

 

Готуються зміни до бюджету у зв’язку з переходом на новий механізм оплати послуг на первинці. Протягом 2017-го також передбачена інформаційна кампанія для пацієнтів та лікарів щодо вільного вибору лікаря та навчальні програми для лікарів первинної ланки.

 

2. Створення правових основ для нової системи фінансування охорони здоров’я

 

Підґрунтям реформи фінансування первинної ланки мають стати законодавчі та нормативні акти. Наразі триває робота над змінами до законів про державні гарантії надання медичної допомоги та основ законодавства про охорону здоров’я. Переглядаються умови отримання ліцензії лікарями первинної ланки, аби максимально спростити цей процес.

 

Крім того, МОЗ підготувало на затвердження уряду державний гарантований пакет медичної допомоги на плановий рік та пропонований рівень тарифів для оплати медичної допомоги з державного бюджету. Документ перебуває на стадії обговорення та внесення пропозицій.

 

3. Створення єдиного національного замовника медичних послуг

 

У І кварталі 2017 р. у структурі МОЗ на перехідний період створять Департамент «Національна служба здоров’я», який згодом трансформується в центральний орган виконавчої влади – «Національну службу здоров’я».

 

Найближчим часом на розгляд Кабінету Міністрів України подадуть проект Постанови про утворення Національної служби здоров’я України та затвердять положення про цей орган.

 

Утворення Національної служби здоров’я України як центрального органу виконавчої влади запланували на ІІ квартал 2017 року.

 

4. Створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією

 

Серед пріоритетних завдань МОЗ є впровадження електронної охорони здоров’я на первинній ланці. У 2017 році планують почати реєстрацію пацієнтів, медичних працівників та реєстрацію закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, в єдиній електронній системі обміну медичною інформацією.

 

У другій половині цього року запланували видачу електронних рецептів за програмою реімбурсації вартості лікарських засобів та запровадження навчальних програм для медичних працівників щодо використання електронної системи обміну медичною інформацією у закладах, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу.

 

5. Перегляд уніфікованих клінічних протоколів для переліку найбільш поширених медичних станів і спрощення вимог до ведення паперової звітності в медичних закладах

 

Серед завдань реформування медичної галузі є оновлення медичних протоколів відповідно до міжнародних стандартів. У ІІ та ІІІ кварталах поточного року заплановано переклад та адаптацію міжнародної класифікації звернень за первинною медичною допомогою ІСРС-2 та міжнародних уніфікованих клінічних протоколів для України, спрощення вимог до ведення паперової звітності в медзакладах, що надають первинну допомогу, у зв’язку з переходом на використання електронної системи обміну медичною інформацією та ін.

 

6. Запровадження нової моделі фінансування медичної допомоги для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 

Попри те, що нова модель фінансування у 2017 році запроваджується лише на первинці, вже триває підготовка до її реалізації на вторинному та третинному рівнях.

 

Протягом 2017-го року відбуватиметься доопрацювання методики діагностично-споріднених груп для обліку наданої медичної допомоги в пілотних закладах охорони здоров’я (в рамках проекту Світового банку), що надають стаціонарну медичну допомогу. А з 2018-го передбачається її запровадження в усіх закладах, що надають стаціонарну допомогу.

 

Протягом першого півріччя 2017 року планується затвердити методику аналізу витрат (собівартості медичних послуг) закладів охорони здоров’я.

 

Триває розроблення та затвердження нормативно-правових аkтів для запровадження нової моделі фінансування для вторинної та третинної медичної допомоги, навчальних програм щодо нових методів фінансування для лікарів та керівників медзакладів вторинного та третинного рівнів.

 

Перехід на оплату послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за новим методом у межах гарантованого пакету медичної допомоги для всіх закладів охорони здоров’я заплановано протягом 2019–2020 років.

 

7. Створення госпітальних округів

 

МОЗ розробило та підготувало на затвердження уряду пакет нормативних аkтів, які регламентують створення в Україні госпітальних округів. Зокрема, йдеться про такі документи: примірне положення про госпітальний округ, пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів. На етапі доопрацювання рамкові вимоги до лікарень інтенсивного лікування І та ІІ рівнів.

 

Також планується розробка та затвердження програми інвестиційної підтримки розвитку госпітальних округів та впровадження цієї програми згідно з багаторічними планами розвитку.

 

8. Запровадження національної системи реімбурсації лікарських засобів для визначеного переліку медичних станів

 

З метою вирішення питання відшкодування вартості ліків по окремих напрямках (серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальна астма) МОЗ України в І кварталі 2017 року запланувало такі заходи:

– розроблення та затвердження методики обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни ліків, що відшкодовуються;

– проведення розрахунків згідно із затвердженою методикою та оприлюднення їхніх результатів;

– затвердження порядку відшкодування вартості ліків аптечним закладам з чітко визначеними термінами та гарантіями здійснення відшкодування.

 

Крім того, в першому півріччі планується введення в експлуатацію електронного інструменту (рішення на основі інформаційних технологій), що забезпечує проведення відкритих конкурсів цінових пропозицій у форматі електронного редукціону з метою обчислення граничного обсягу відшкодування вартості та визначення граничної ціни лікарських засобів, вартість яких відшкодовується.

 

9. Автономізація бюджетних закладів охорони здоров’я

 

Міністерство готує пакет примірних документів для функціонування закладів охорони здоров’я в умовах фінансової та управлінської автономії та відповідні зміни в законодавство.

 

Протягом 2017 року також передбачили запровадження навчальних програм для працівників медзакладів щодо функціонування в умовах фінансової і управлінської автономії.

За матеріалами прес-служби МОЗ України