ПОСІБНИК «ДИВОВИЖНЕ ПОРУЧ. КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ З ПЕДІАТРИЧНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ»

90

Авторський колектив ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії НАМН України” створив посібник для практикуючих офтальмологів під редакцією доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, керівника відділу офтальмопатології дитячого відділу ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова  НАМН України» Бобрової Надії Федорівни. У посібнику наведено приклади рідкісних, дійсно дивовижних та унікальних випадків педіатричної офтальмології, які мали місце за часи багаторічної праці дитячих офтальмологів Філатовської школи. Посібник складається з 5 розділів: офтальмоонкологія, запальні захворювання, вроджені вади розвитку, травма органу зору та хірургічна техніка, у яких представлено: детальна клініка медичних випадків з фотографіями та кадрами з відеозапису операцій, сучасні методи діагностики та лікування, аналізи результатів у порівнянні з даними літератури та практичні рекомендації, які дають змогу практикуючому лікарю використовувати їх у своїй діяльності. Наведений посібник спрямований на підвищення рівня офтальмологічної допомоги дитячому населенню з метою зменшення сліпоти та слабкозорості в Україні.

Джерело інформації: ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії

ім.В.П.Філатова  НАМН України»

https://institut-filatova.com.ua/vitaiemo-z-vykhodom-posibnyka-dyvovyzhne-poruch-klinichni-vypadky-z-pediatrichnoi-oftalmolohii/