Проект статуту Національної академії медичних наук України

720

До уваги членів НАМН пропонуємо для ознайомлення проект Статуту Національної академії медичних наук України (зі змінами та доповненнями)

ЗАРЕЄСТРОВАНО    УХВАЛЕНО
Міністерством юстиції  України     Загальними зборами  Національної академії медичних наук України
«___»_________ 2016 р.
наказ № ______
  «____»________2016 р.

 
ПРОЕКТ
 
 
С Т А Т У Т
 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
(нова редакція)
 
ідентифікаційний код 00061125
 
м. Київ – 2016