ПРОТОКОЛ №1 засідання оперативного штабу Національної академії медичних наук України по протидії коронавірусній інфекції COVID-19

2515

Присутні:

 1. Шкробанець І.Д. – начальник лікувально-організаційного управління НАМН України, начальник штабу.
 2. Петриченко О.О. – заступник начальника лікувально-організаційного управління НАМН України, заступник начальника штабу.
 3. Антипкін Ю.Г. – директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М.Лук’янової НАМН України», постійний представник бюро президії НАМН України в штабі.
 4. Рибачук А.В. – помічник президента НАМН України, – керівник секретаріату штабу;
 5. Медведовська Н.В. – начальник науково-координаційного управління НАМН України;
 6. Легеза К.М. – заступник директора з лікувальної роботи ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України».
 7. Опанасенко М.С. – головний лікар ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України».
 8. Морозов А.М. – головний лікар ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П.Ромоданова НАМН України».
 9. Сисоєнко І. В. – керівник офісу реформ НАМН України (за згодою).
 10. Євтігнеєва О.В.- радник перзидента НАМН України (за згодою).

РОЗГЛЯНУЛИ:

Заслухали виступ начальника  штабу щодо необхідності вжиття  додаткових заходів задля запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19 в установах НАМН України, а саме:

 1. Забезпечення виконання наказів МОЗ України № 663 від 13.03.2020 р., НАМН України від 11.03.2020 р. №11 та від 13.03.2020 р. №29 в частині компетенції керівників установ НАМН України;
 2. Відмови від планової госпіталізації з метою забезпечення   надання високоспеціалізованої  медичної допомоги  у невідкладних станах, в  умовах ускладнених протиепідемічними  заходами,  та  підготовкою до масового прийому та лікування інфікованих хворих у важких станах;
 3. Реалізації комплексу заходів з інфекційної безпеки пацієнтів та персоналу;
 4. Вирішення питань кадрового забезпечення виконання функцій установ НАМН в умовах карантину (рекомендованих обмежень для персоналу з груп ризику, ускладнень транспортного сполучення).
 5. Організації системної консультативної допомоги закладам охорони здоров’я фахівцями НАМН України, посилення санітарно-освітньої роботи;
 6. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення діяльності установ НАМН України в умовах карантину та нормативно-правового супроводу підтримки цього процесу.

       Заслухали з зазначених питань виступи присутніх.

Ухвалили доцільність прийняття та виконання окремого рішення «Про додаткові заходи задля запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19 в установах НАМН України».

        Начальник оперативного  штабу                          Шкробанець І.Д.

 

 

Додаток до Протоколу №1

 

ОКРЕМЕ РІШЕННЯ

оперативного штабу Національної академії медичних наук України по протидії   коронавірусній  інфекції COVID-19.

Про додаткові заходи щодо

запобігання поширенню коронавірусу

СOVID-19 в установах НАМН України

         Відповідно до статті 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України  коронавірусу СOVID-19», на виконання наказів НАМН України від 11.03.2020 р. №11 та від 13.03.2020 №29, з метою запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19 серед працівників апарату НАМН України,  персоналу клінік та осіб, які отримують медичну допомогу в клініках установ НАМН України:

Вирішили:

 1. Керівникам установ НАМН України:
  •  Дотримуватися виконання наказів МОЗ України № 663 від 13.03.2020 р., НАМН України від 11.03.2020 р. №11 та від 13.03.2020 р.  №29;
  •  Розробити, затвердити та впровадити для виконання план протиепідемічних заходів в установі, забезпечити доведення його до відома та виконання всіма співробітниками установи;
  • На період встановлення карантину, з 12 березня по 3 квітня 2020 р. (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України  коронавірусу СOVID-19»), припинити планову госпіталізацію та планові операції;
  • Забезпечити надання високоспеціалізованої  медичної допомоги  у невідкладних станах, вжити заходів з підготовки до прийому та лікування інфікованих хворих у важких станах;
  •  Наказом по установі створити систему надання дистанційної  консультативної допомоги пацієнтам в установі за профілем, що передбачає  створення дистанційних робочих місць, облік консультацій на кожному з них;
  • На період встановлення карантину, з 12 березня по 3 квітня 2020 р., щоденно подавати інформацію про рух пацієнтів в установі та  кількість дистанційних консультацій до оперативного штабу (medlu@ukr.net);
  • До 10:00 год. 20.03.2020р. надати оперативному штабу інформацію про потребу установи в деззасобах, засобах індивідуального захисту, швидких тестах на коронавірус СOVID-19 та тестах для проведення ПЛР;
  • До 10.00 год. 19.03.2020р. надати оперативному штабу інформацію, щодо наявної кількісті апаратів штучної вентиляції легень, зазначивши виробника, модель, рік випуску та стан.
  • У випадку виявлення в установі особи з підозрою на коронавірус СOVID-19, екстрені повідомлення дублювати на адресу оперативного штабу (medlu@ukr.net);
  • Прийняти до відома та забезпечити використання в виробничому процесі матеріали додатків (Клінічний маршрут та алгоритм покрокових дій  у випадку підозри на коронавірус  СOVID-19, затверджені наказом  МОЗ України №663 від 13.03.2020 р. (додатки 1-9).
 1. Головам спеціалізованих вчених рад, які діють в установах НАМН України, перенести засідання на період після закінчення карантину.
 1. Головам вчених рад та постійно діючих комісій, за необхідності,  забезпечити їх роботу в дистанційному режимі до закінчення періоду карантину.

Контроль за виконанням плану протиепідемічних заходів в установі покласти на керівників установ НАМН України.