Проведена науково-практична конференція «Українська школа ендокринології»

717

3 – 4 червня 2021 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2021 рік (п. 231, стор. 115) ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України, проведена науково-практична конференція з онлайн-трансляцією «Українська школа ендокринології».

Під час роботи конференції в режимі онлайн і постонлайн кількість переглядів 03.06.21 р. на кінець ефіру склала 2481, а на 14.06.2021 – 3576; 04.06.21 р. – 1382 та 2158, відповідно. Учасниками заходу стали представники усіх областей України, м. Києва, Республіки Білорусь та Республіки Узбекистан.

Із привітанням до учасників конференції звернулися Президент НАМН України, академік НАН і НАМН України, д.мед.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Цимбалюк В.І. та директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України Караченцев Ю.І.

Склад доповідачів включав представників науково-дослідних та науково-педагогічних закладів м. Харкова (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України”, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківський національний медичний університет МОЗ України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», ДУ “Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України”, Харківська обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, багатопрофільний медичний центр «Life Park»), Центр офтальмологічної діагностики «ЗІР», КНП «Міська клінічна лікарня № 2 ім. проф. О. О. Шалімова» ХМР, м. Києва (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

Програму конференції склали 31 доповідь. Традиційно більшість доповідей була присвячена сучасним підходам до лікування цукрового діабету та його ускладнень.

Під час проведення конференції у режимі онлайн науковці та лікарі практичної ланки охорони здоров’я мали можливість ознайомитися з найостаннішими результатами міжнародних та українських досліджень, досвідом провідних ендокринологів, що в подальшому допоможе поліпшити надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією різних вікових груп.

Інформаційний партнер – медичний науково-практичний журнал «Проблеми ендокринної патології».

Під час роботи конференції в режимі онлайн слухачі мали можливість ставити запитання в чаті доповідачам, які відповідали одразу на найцікавіші питання.