Національний науковий центр “Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України”

28643
Керівник: генеральний директор академік НАМН України Володимир Миколайович Коваленко
Сайт: http://www.strazhesko.org.ua
Контакти: 03151 м. Київ, вул. Народного ополчення, 5. Е-mail: stragh@bigmir.net
Телефон: (044) 275-66-22, Факс. (044) 275-42-09

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України» – провідний науковий, лікувальний та організаційно – методичний центр, діяльність якого зосереджена на розв’язанні актуальних проблем кардіології в Україні.

Заснований у березні 1936 року з ініціативи академіка М.Д. Стражеска, підтриманий Президією АН УРСР, як Український інститут клінічної медицини, він став клініко – терапевтичною школою, яка визначала головні напрями внутрішньої медицини в Україні. У1952 році Інституту було присвоєно ім’я академіка М.Д. Стражеска.

Із зростанням актуальності проблеми серцево-судинної патології у світі в цілому та, зокрема, в Україні  діяльність Інституту все більше набувала кардіологічної спрямованості. У 1977 році він був реорганізований в Український НДІ кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска, а в 1999 році  переведений  із відомства МОЗ  України  у підпорядкування Академії медичних наук України, змінивши назву на «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України.

Відповідно до Указу Президента України на честь 70-річного ювілею Інституту кардіології та 130-річчя від дня народження академіка М.Д. Стражеска  у 2006 році інституту було надано статус Національного наукового центру з найменуванням його надалі – Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України.

У ННЦ працює близько 700 осіб, у тому числі 138 наукових співробітників, із них: 1 академік НАМН України, 2 член-кореспонденти НАМН України, 24 професори, 41- доктори наук і 67- кандидати наук,  89 лікарів. Серед співробітників інституту 5 заслужених діячів науки; 9   заслужених лікарів, 4 заслужених медпрацівників; 8 лауреатів Державної премії України

На сучасному етапі колектив Центру працює над вивченням патогенетичних механізмів розвитку атеросклерозу та  ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії та інших найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи. Вдосконалені методи їх діагностики, лікування та профілактики, при цьому значна увага приділяється створенню оптимальних методів боротьби з такими небезпечними формами захворювань та їх ускладненнями, як стенокардія, інфаркт міокарда, кардіоміопатія, порушення ритму серця, серцева недостатність.

Сьогодні співробітники ННЦ успішно вирішують проблеми ендоваскулярної кардіології та тромболізису; запроваджені методи через шкірної транслюмінальної коронароангіопластики і стентування вінцевих артерій серця у хворих на стенокардію і гострий інфаркт міокарда.

Наукові дослідження проводяться відповідно до завдань комплексних науково-технічних програм і пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

За результатами наукових досліджень за останні п’ять років (2006 – 2010 рр.) співробітниками  опубліковано понад 2280 наукових праць; видано 17 монографій, 26 посібників і підручників, біля 1030 статей в наукових фахових журналах (із них 114 – за кордоном); близько 180 науково-популярних публікацій; отримано 55 патентів.

На базі ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» видаються фахові журнали: «Український кардіологічний журнал» (з 1994 р);   «Український ревматологічний журнал» (з 2000 р.);«Артеріальні гіпертензії» (з 2007р.); «Серцева недостатність» (з 2009р.).

Значна увага приділяється підготовці кадрів. Клінічні і наукові структурні підрозділи є базою підготовки клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та практичних лікарів з України та закордону.

При ННЦ функціонує Спеціалізована Вчена Рада за фахами  «Кардіологія» та «Ревматологія». За 2006 – 2010 роки було захищено 9 докторських і 50 кандидатських дисертацій.

На базі  ННЦ  функціонують: Український організаційно-методичний кардіологічний центр; Український ревматологічний центр; Центр побічної дії лікарських засобів.

Розширюються міжнародні контакти ННЦ, зокрема здійснюється співробітництво з Європейським та Американським кардіологічним товариствами. Співробітники центру постійно беруть участь у всесвітніх, європейських і національних кардіологічних форумах (Австрія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Китай, Португалія, США, Туреччина, Франція, Японія  та ін.).

Створено і плідно працюють Асоціація кардіологів України (президент – академік В.М. Коваленко); Українська асоціація фахівців з невідкладної кардіології (голова – чл.-кор. професор О.М. Пархоменко); Українська асоціація фахівців з серцевої недостатності (голова – професор Л.Г. Воронков); Асоціація аритмологів України (співголова – професор О.С. Сичов); Всеукраїнське громадське об’єднання «Проти гіпертензії»  (керівник – професор Ю.М. Сіренко).

ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» має клінічну базу на 310 ліжок, яка налічує 10 відділів, де за п’ять років (2006 – 2010) в стаціонарі отримали висококваліфіковане лікування понад  43100 чоловік; 1845 пацієнтів госпіталізовано через швидку медичну допомогу. За цей час у поліклінічному відділенні консультативну допомогу надано понад 162900 хворих (біля 32 тисячам хворих щорічно).

ННЦ є клінічною базою кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії після дипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Щороку на кафедрі вдосконалюють свою професійну майстерність і підвищують кваліфікацію понад 500 фахівців і викладачів вищих медичних установ із всіх регіонів України.

У зв’язку   зі   125-річчям   з   дня   народження   академіка М.Д. Стражеска  Комісія з державних нагород та геральдики при  Президентові України у 2001 р. встановила Державну відомчу відзнаку «Медаль академіка М.Д. Стражеска».