Реформа системи охорони здоров’я в Україні: відбулися комітетські слухання

484

16 січня 2015 р. у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я (далі — Комітет) відбулися слухання на тему «Про реформу системи охорони здоров’я в Україні», у яких взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, КМУ, МОЗ України, Міністерства соціальної політики України, Національної академії медичних наук (НАМН України), Військово-медичної академії України, Товариства Червоного Хреста України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також представники інших зацікавлених міністерств і відомств, профспілок, громадських і волонтерських організацій.
“http://www.apteka.ua/article/319699” target=”_blank”>Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 р.», необхідних для фінансового забезпечення заходів щодо реформування вітчизняної системи охорони здоров’я, проектів інших законодавчих актів, необхідних для забезпечення практичної реалізації зазначеної реформи, відповідних замін до Податкового кодексу України щодо порядку оподаткування закладів охорони здоров’я, які функціонують у формі неприбуткових підприємств з метою зменшення податкового тиску;
1.3. доручити відповідним органам центральної виконавчої влади врегулювати питання щодо надання права державним та комунальним закладам охорони здоров’я здійснювати бюджетні видатки за спрощеною схемою на основі 2 кодів економічної класифікації видатків, що передбачає розмежування поточних і капітальних видатків;
1.4. забезпечити контроль за формуванням в Україні єдиного медичного простору;
1.5. забезпечити створення при МОЗ України міжвідомчого Центру реформ у системі охорони здоров’я та залучити до його роботи представників громадськості.
2. МОЗ України:
2.1. з метою забезпечення ефективного використання наявних ресурсів галузі та розмежування повноважень закладів охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну медичну допомогу населенню, розробити й затвердити перелік захворювань і станів, медична допомога в разі яких надається закладами третинного рівня;
2.2. прискорити перегляд навчальних програм додипломної та післядипломної підготовки лікарів загальної практики — сімейних лікарів з урахуванням компетенцій, визначених Всесвітньою асоціацією сімейних лікарів та викладачів сімейної медицини, а також програми підготовки відповідних молодших спеціалістів з медичною освітою.
3. Рахунковій палаті України:
перевірити ефективність використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію Національного проекту «Вчасна допомога» для створення регіональних диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги.
4. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:
4.1. забезпечити приведення первинної медичної допомоги населенню у відповідність з вимогами ст. 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що набула чинності з 1 січня 2015 р., та вжити заходів щодо розвитку мережі закладів первинної медичної допомоги на відповідних територіях з урахуванням необхідності максимального забезпечення фізичної доступності населення до цих послуг;
4.2. вжити заходів для укомплектування закладів первинної медичної допомоги та закладів екстреної медичної допомоги відповідними медичними кадрами згідно з встановленими МОЗ нормативами;
4.3. забезпечити постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності реформування системи охорони здоров’я, мети, змісту та очікуваних результатів, прозорість прийняття пов’язаних з реформою рішень та залучення громадськості до їх обговорення.

Реформа системи охорони здоров’я в Україні: відбулися комітетські слухання