Щорічний з’їзд керівників кардіохірургічних центрів України

579

23.01.2015 року під егідою Асоціації серцево-судинних хірургів України в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова відбувся щорічний з'їзд керівників кардіохірургічних центрів України за підсумками роботи у 2014 році.
Дана подія була присвячена узагальненню результатів роботи кардіохірургічних центрів України за останні роки та обговоренню пріоритетних напрямків розвитку галузі.

Останніми роками смертність від серцево-судинних захворювань склала 66% від усіх смертельних випадків в країні. Кількість хворих з ішемічною хворобою серця зростає щорік. Гострий інфаркт міокарда — 50000 хворих щороку, з яких кожен третій помирає. Серцево-судинні захворювання призводять до первинної інвалідизації працездатного населення в 33% випадків. В той самий час спостерігається низька активність кардіологів, які не направляють хворих на консультацію в кардіохірургічні центри, де їм можуть на сучасному світовому рівні надати медичну допомогу, тим самим врятувати життя та зберегти здоров'я сотням тисяч наших громадян.

Кардіохірургія — одна з найбільш перспективних та швидко прогресуючих галузей науки та медицини. Вона визначає рівень розвитку держави, її інтеграцію у світову медицину. Сьогодні неможливо собі уявити лікування хворих із вродженими і набутими вадами серця, ішемічною хворобою серця чи складними порушеннями ритму без хірургічного втручання.

Сьогодні, коли існують сучасні радикальні методи лікування кардіохірургічних хворих, вкрай важливою є робота 24-х кардіохірургічних центрів в усіх регіонах України, які виконують понад 20 тис. операцій щороку.

Найбільш активними і прогресуючими центрами України є Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Інститут серця.

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова є головною кардіохірургічною установою країни, що координує роботу усіх регіональних центрів України в галузі кардіохірургії. Фундаментальні наукові дослідження фахівців інституту активно впроваджуються в практику кардіохірургів України. За роки існування у інституті виконано понад 180 тис. операцій на серці. Зберігаються традиції та темпи роботи, закладені засновником — Миколою Михайловичем Амосовим.

Незважаючи на досягнуті успіхи усіх кардіохірургічних центрів, перед кардіохірургією в Україні стоїть ряд важливих невирішених проблем. Порівняння фактичної кількості зроблених за рік операцій з розрахунковими показниками потреби свідчать про те, що кардіохірургічної допомогою в Україні охоплено лише близько 30% хворих, які її потребують. Велика кількість гострих інфарктів та високий рівень смертності від них є відображенням цього показника. Також недостатньо розвинена служба екстреної кардіохірургічної допомоги.

Під час проведення з'їзду відбулося обговорення найгостріших проблем галузі та шляхів їх подолання. Протягом останніх років керівництво країни долучилося до вирішення проблем захворюваності населення на серцево-судинні патології на державному рівні. Незважаючи на складну соціально-політичну та економічну ситуацію в країні, у вересні 2014 року за ініціативи головного позаштатного спеціаліста МОЗ України за спеціальністю «Хірургія серця і магістральних судин у дорослих» д.мед.н. К.В. Руденка та фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН стартував Всеукраїнський проект «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф», що протягом декількох місяців охопив Київську, Черкаську, Сумську, Житомирську, Полтавську , Запорізьку та Вінницьку області.

http://amosovinstitute.org.ua/