РЕЗНІКОВ Олександр Григорович

2546

Народився 12.11.1939 p.,  академік Національної академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю «патологічна фізіологія», член-кореспондент HAH України (1991), член Нью-Йоркської академії наук (1993), доктор медичних наук (1974), професор (1984), Заслужений діяч науки і техніки України (1999), лауреат Державної премії УРСР (1976), премії ім. О.О.Богомольця НАН України (1983), премії з теоретичної медицини НАМН України (1996), премії ім. В.П.Комісаренка НАН України (2013). Нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів, МОЗ, НАН, НАМН України, медалями «За наукові досягнення» НАН України, В.В.Підвисоцького НАН України і ОНДМУ, В.Я.Данилевського.  Завідувач лабораторії нейрогормональної регуляції розмноження (1973-1991), відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (з 1991). Головний науковий співробітник, заступник голови консультативно-експертної групи Державного експертного (в минулому – фармакологічного) центру МОЗ України (з 1997).


Основні напрями наукової діяльності: загальні проблеми фізіології та патофізіології ендокринної системи, нейроендокринологія, репродуктивна ендокринологія, патогенез ендокринних та гормонозалежних захворювань, ендокринна фармакологія. Є одним із засновників функціональної нейротератології (статева диференціація мозку, синдром пренатального стресу). Обгрунтував нову галузь медицини – превентивну нейроендокринологію. Автор теорії гормон-нейромедіаторного імпринтингу мозку, що розвивається. Запропонував нові методи діагностики та лікування ендокринних і онкологічних захворювань (лікувальні засоби хлодитан, ніфтолід, флутафарм). Опрацював схеми та оптимізовані критерії доклінічного вивчення фармакологічних препаратів, що гальмують біологічну дію андрогенів, а також засобів для лікування ожиріння, гормональних та нейротропних препаратів.

Автор 599 наукових праць (108 видано за кордоном), у тому числі 34 монографій (2 англомовних) і підручників патофізіології та ендокринології, 21- винаходів і патентів.

Підготував 8 докторів і 25 кандидатів наук.

Професор Техаського університету (1990), університетів Західного Онтаріо і Торонто (1995-1996), Національного університету «Києво-Могилянська академія (1997-1998). Керівник співпрацюючого наукового центру ВООЗ з репродукції людини (1975-2000). Голова проблемної комісії МОЗ і НАМН України "Патологічна фізіологія та імунологія" (1997-2010), заступник голови експертної ради (1998-2002) і член Науково-громадської ради ВАК України (до 2011), заступник голів Наукової ради з теоретичної та профілактичної медицини НАМН України (2000-2010), Комітету з біоетики при КМ і президії НАН України (з 2001). Член бюро Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, засновник і співголова семінарів «Молекулярна медицина» НАНУ і НАМНУ. Почесний член Міжнародного товариства нейроендокринології (1999), член Європейського товариства ендокринології, віце- президент Наукового товариства патофізіологів України, засновник і перший голова правління Асоціації репродуктивної медицини України, член президії правління Асоціації ендокринологів України. Заступник головного редактора «Фізіологічного журналу», член редколегій журналів “International Journal of Physiology and Pathophysiology”, 2 “Neurophysiology”, «Ендокринологія» та ін. Редактор-консультант Американського біографічного інституту.

Основні наукові праці: "Ингибиторы функции коры надпочечных желез" (1972); "Методы определения гормонов" (1980); "Половые гормоны и дифференциация мозга" (1982); "Антиандрогены" (1988); "Hormone-Neurotransmitter Imprinting in the Neuroendocrine Control of Reproduction" (1994); "Эндокринная терапия рака предстательной железы" (1999) ; "Androgen Deprivation Strategy in Prostate Cancer" (2001); "Пренатальный стресс и нейроэндокринная патология" (2004); «Хронічна гіперандрогенна ановуляція: неоад’ювантна антиандрогенна терапія та проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з урахуванням тестування на поліморфізм генів FSHR та ESR2» (2012), «Фізіологія, біохімія і психологія стресу» (2013).


Служб.: 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 69. ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". Тел.: (+380) 44 432-86-55; 431-02-81, факс: (+380) 44 428-19-96. E-mail: reprod@i.com.uareznikov39@gmail.com .