Розроблена методика психологічної корекції емоційного стану

2015

У  ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»  в ході проведення дослідження в рамках медико-реабілітаційних заходів була розроблена методика психологічної корекції емоційного стану (ПКЕС). Комплекс вправ був спрямований на тренування свідомого входження в зону емоційного комфорту і утримання рівноваги шляхом раціональної інтерпретації відеоряду, що послідовно змінюється з чергуванням позитивних, негативних і нейтральних стимулів.

В результаті застосування методики ПКЕС були відзначені позитивні психологічні зміни емоційного стану у пацієнтів з психічними розладами. Крім значного збільшення рівня щастя, також позитивна динаміка була зафіксована в сфері відчуття управління навколишнім середовищем, сприйняття соціальних відносин як більш позитивних, а також посилення збалансованості емоцій. Поряд з цим ПКЕС також сприяла гармонізації індивідуальної моделі психічного здоров’я в напрямку посилення стратегічного компоненту і зниження потреби в соціальній і сімейній підтримці.