Стороженко Тетяна Євгенівна

1386
Стороженко Тетяна Євгенівна
Стороженко Тетяна Євгенівна

Голова Ради молодих вчених ДУ «Нацiональний iнститут терапії iменi Л.Т.Малої НАМН України», молодший науковий співробітник, лікар-кардіолог, лікар загальної практики сімейної медицини. Є автором та співавтором 2 наукових статей. Член Європейського кардіологічного товариства, Європейської асоціації з серцевої недостатності, Європейського товариства атеросклерозу та Європейської асоціації серцевого ритму. Науковий стаж – 2 років. Клінічний стаж – 6 років.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9158-2012

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Tatyana_Storozhenko