Участь фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду, присвяченій SWOT-аналізу

743

7 жовтня 2021 року фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» професор Гуліч М.П., професор Антомонов М.Ю., д.мед.н. Гозак С.В., к.мед.н. Коблянська А.В. брали активну участь у зустрічі експертів з епідеміологічного нагляду та статистичної звітності про захворюваність та смертність від неінфекційних захворювань (НІЗ) та основні фактори ризику (вживання тютюну, шкідливий вплив вживання алкоголю, нездорове харчування, низький рівень фізичної активності), присвяченій SWOT-аналізу поточної ситуації з моніторингу НІЗ і факторів ризику / The meeting on SWOT analysis of the NCDs monitoring and risk factors in Ukraine.

Мета проведення цієї події: здійснити SWOT-аналіз наявної системи збору даних і статистичної звітності про захворюваність, смертність від НІЗ та основні фактори ризику (вживання тютюну, шкідливий вплив вживання алкоголю, нездорове харчування, низький рівень фізичної активності) для розробки дорожньої карти зі зміцнення системи моніторингу та епіднагляду за НІЗ в Україні в межах проєкту «Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я»), який впроваджується в Україні консорціумом «GFA Consulting Group GmbH» та Фінським інститутом охорони здоров’я та добробуту (THL).