Унікальна технологія неінвазивної діагностики артроза ККС

1161

У відділенні відновного лікування та кінезіотерапії ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» використовується унікальна технологія неінвазивної діагностики артроза ККС. Ця технологія захищена Патентом України № 134650. Вона включає в себе клінічне обстеження та функціональну рентгенографію ККС у положенні стоячи. Ця технологія має більше 96% достовірності. У відділенні вже проліковано більше 100 пацієнтів з артрозом ККС з позитивним результатом. Для лікування таких пацієнтів у відділенні використовується мануальна терапія, тракційна терапія в басейні з температурою води 34⁰, кінезіотерапії, гідрокінезіотерапія. Кінезіотерапія у таких хворих направлена на відновлення координованого м’язового скорочення таких м’язів, як:

  • gluteus maximus;
  • gluteus medius;
  • quadratus lumborum;
  • longissimus dorsi;
  • iliocostalis;
  • obliquus abdominis externus;
  • obliquus abdominis internus;
  • piriformis.

Ці консервативні технології дають позитивний результат у пацієнтів з артрозом ККС.