V З’їзд колопроктологів України за міжнародною участю

636

20–22 жовтня в м. Києві Асоціацією колопроктологів України (Президент Асоціації – член-кор. НАМН України, професор кафедри хірургії №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Захараш М.П.) було проведено V Ювілейний з‘їзд колопроктологів України за міжнародною участю.

В роботі з’їзду приймали участь: військові лікарі різних спеціальностей, лікарі-проктологи-хірурги, лікарі–онкологи, хірурги, дитячі хірурги, анестезіологи, гастроентерологи, лікарі загальної практики – сімейної медицини, спеціалісти ендоскопічної,  ультразвукової діагностики та хірургії, променевої діагностики та променевої терапії, лабораторної діагностики та інші фахівці.

Програмні питання з’їзду: Бойова травма органів черевної порожнини, малого тазу, перианальної ділянки; колоректальний рак; хронічні запальні захворювання кишечника; хронічні непухлинні захворювання кишечника; захворювання прямої кишки, перианальної та куприкової ділянки; ендоскопічна діагностика та ендоскопічна хірургія; дитяча хірургія і колопроктологія; загальні проблемні питання хірургії та колопроктології (антибактеріальна профілактика та антибактеріальна терапія, анестезіологічне забезпечення в колопроктології та інше).

Протягом 3 днів в умовах вкрай складної ситуації, обумовленої розв’язаною фашистською росією війни, повітряних тривог, періодичного відключення електроенергії, використання генераторів енергозабезпечення в змішаному режимі (“of – line” та “on – line”) в кожній із трьох студій згідно сформованої Наукової Програми з’їзду було заслухано 163 доповіді провідних вчених, практичних лікарів України різних спеціальностей, продемонстровані лапароскопічні, ендоскопічні та інші малоінвазивні хірургічні втручання, тощо.

Іноземними доповідачами на З’їзді були провідні вчені Італії, США, Ізраїлю, Польщі, Литви.

З програмною доповіддю Історія, етапи становлення, стан надання спеціалізованої проктологічної допомоги населенню України, її проблеми та перспективи розвитку в умовах війни та епідемії CОVID-19” виступив Президент Асоціації колопроктологів України, член-кор. НАМН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений лікар України, д-р мед. наук, проф. Захараш М.П..

З особливою зацікавленістю делегати та гості з’їзду на Першому пленарному засіданні, присвяченому вкрай важливій проблемі сьогодення «Бойова хірургічна травма живота і тазу», прослухали 20 доповідей військових хірургів та інших спеціалістів, в яких було представлено набутий в Україні досвід надання медичної допомоги пораненим з ушкодженнями органів черевної порожнини, тазу та інших локалізацій на різних її етапах в умовах сучасної війни (проф. Заруцький Я.Л., проф. Каштальян М.А., проф. Трутяк І.Р., Головний хірург Збройних сил України, канд. мед наук Гуменюк К.В., канд. мед. наук Гречаник О.І та інші.). Досвідом взаємодії військових та цивільних лікарів на прикладі Дніпропетровської області поділився Головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, д-р. мед. наук, проф. Риженко С.А.

За активного сприяння Директора Національного Інституту раку МОЗ України, д-ра мед. Наук Шипка А. Ф., провідних спеціалістів Інституту (д-ра мед. наук Лукашенка А.В, головного лікаря Інституту, канд. мед. Наук Безносенка А.П, д-ра мед. наук Шудрака А.А., д-ра мед. наук Бурлаки А.А., Звірича В.В. та інших співробітників цього Головного онкологічного науково-практичного центру України, а також відомих вчених та практичних лікарів інших онкологічних та хірургічних закладів України (проф. Ковальова О.О., академіка НАМН України, проф. Усенка О.Ю., академіка НАМН України, проф. Бойка В.В., проф. Кучера М.Д., проф. Гордійчука П.І, проф. Сорокіна Б.В. та інших) було підготовлено та активно, з великою зацікавленістю обговорено глобальну проблему світового масштабу Колоректальний рак. Всього за даною тематикою було представлено 33 доповіді.

З великим інтересом делегати та гості з’їзду прослухали доповіді Президента Міжнародного товариства університетських хірургів товстої кишки та прямої кишки, Президента Литовського товариства коло проктологів Нарімантаса Евалдаса Самалавічуса: Robotic colorectal surgery using Senhanse robotic system” та “Laparoscopic handassisted surgery for colorectal cancer, а також відомого колопроктолога республіки Польща Марека Щепковські: “Ускладнення парастомальних гриж: сучасна стратегія консервативного та хірургічного їх лікування.

V та VI Пленарні засідання були присвячені проблемам “Хронічні запальні захворювання кишечника” та “Хронічні непухлинні захворювання кишечника”. Сучасні Міжнародні стандарти та Національні протоколи діагностики, консервативного та хірургічного лікування хворих на виразковий коліт, хворобу Крона, родинний аденоматозний поліпоз, дивертикулярну хворобу товстої кишки, коло проктологічний колостаз та інші були представлені в 35 доповідях співробітників кафедри хірургії №1 НМУ імені О.О. Богомольця – Президента Асоціації, член-кор. НАМН України, проф. Захараша М.П., віце-президента Асоціації, завідувача кафедри хірургії №1, проф. Пойди О.І., професорів кафедри Кучера М.Д., Захараша Ю.М., Мельника В.М., а також інших провідних вчених України, які займаються проблемами діагностики і лікування вказаних захворювань: член-кор. НАМН України, проф. Харченко Н.В., член-кор. НАМН України, проф. Степанова Ю.М., проф. Дорофєєва А.Е, проф. Срипніка І.М., проф. Ткача С.М. та інших. З великим інтересом були прослухані доповіді провідних вчених Італії: prof. Glovanni Darbara, рrof. Vagnus Simren, рrof. Imran Aziz з цієї ж тематики.

Велика організаційна робота в підготовці та реалізації Наукової програми “Дитяча хірургія та дитяча проктологія” була проведена професорами кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Притулою В.П, Кривченею Д.Ю.. Всього дитячими хірургами було заслухано та обговорено 22 доповіді.

На Пленарному засіданні, присвяченому проблемам «Ендоскопічна діагностика та ендоскопічна хірургія захворювань товстої та прямої кишки” за підтримки та за участю фірми «Olympus» та співробітників клінки «Olymed» було представлено новітні досягнення світової та вітчизняної ендоскопічної діагностики і ендоскопічної хірургії та обговорено 12 доповідей (проф. Нікішаєв В.І., проф. Сорокін Б.В., Поліщук С.П., канд. мед. наук Клюзко І.В., доц. Яковенко В.О., Корпяк В.С.,Джанелідзе Д.Т., Олійник Д.С. та інші), з них 4 – з демонстрацією ендоскопічних досліджень та ендоскопічних хірургічних втручань (поліпектомія, слизово-підслизова дирекція та інші).

Член-кор НАМН України, проф. Черній В.І., проф. Дубров С.О. – Президент Асоціації анестезіологів України, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та доцент кафедри Пилипенко М.М., проф. Кобеляцький Ю.Ю. – завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного медичного університету, проф. Матвійчук Б.О. – завідувач кафедри хірургії ФПДО Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького) представили надзвичайно важливу інформацію щодо анестезіологічного забезпечення в хірургії та колопроктології, сучасних принципів антибіотикопрофілактики та антибіотикотерапії, висвітлили надзвичайно актуальну проблему сьогодення – антибіотикорезистентності, а також профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень.

За 3 дні роботи З’їзду в“of – line” та “on – line” режимах в його роботі прийняло участь понад 15 тис. лікарів різних спеціальностей.

Матеріали зїзду опубліковані у Додатку до журналу Клінічна хірургія Том.89 №9-10.

Резолюція З’їзду буде представлена на сайті Асоціації колопроктологів України, а також на сайті: https://conference.in.ua/procto20-21oct2022/ та опублікована в журналі “Клінічна Хірургія”

З повагою

Президент Асоціації колопроктологів України,

член-кор. НАМН України, професор М.П. Захараш