Вийшла з друку монографія «Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика»

1316

Вийшла з друку монографія «Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика» : до 25 річчя заснування журналу «Охорона праці» / за заг. ред.  Д.Л. Матвійчука, В.І. Цопи, чл.-кор. НАМНУ А.М. Нагорної, І.Г. Кононової –

Київ: ТОВ « Редакція журналу «Охорона праці», 2020.  – 287 с. ISBN 978-966-8491-16.0

Ця книга є збіркою статей з питань захисту здоров’я працюючого населення, в яких відображено підходи і методики керування ризиками професійних та виробничо зумовлених захворювань працівників. Книга призначена для керівників та фахівців українських компаній, підприємств та організацій, викладачів та всіх тих, на кого покладено відповідальність за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Серед авторів статей, які ввійшли у збірку, – директор Інституту, член-кореспондент НАМН України, професор Чернюк В.І., член-кореспондент НАМН України, професор Нагорна А.М., професор Варивончик Д.В., професор Кальниш В.В., доктор біологічних наук Дмитруха Н.М., кандидати медичних наук – Кононова І.Г., Діордічук Т.І., Соколова М.П., Соловйов О.І.

До книги увійшов також перелік базових нормативних документів щодо безпеки здоров’я на виробництві.

Монографія написана фахівцями ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».